Miljøvennlig oppvarming

Flere nyheter

Øyvind Foss og Irja Lipsonen Foss ble hedret med Nidarosen i Ranem kirke

Holdt prisen skjult for hverandre

«Li-tausin» viste styrke i helgas rankingturnering

– Nå har vi lagt lista

- Vedfyring er en miljøvennlig og rimelig oppvarmingsmåte. Riktig vedfyring bidrar ikke til økt drivhuseffekt, hevder adm. dir. Nils Viberg i Dovre.

KOLVEREID: Viberg mener at fyring med ved i stedet for med et fossilt brensel, i rentbrennende ildsteder, faktisk bidrar til å redusere klimagassutslippene i Norge.

- For at forbrenningskretsløpet skal fungere, er det viktig at du fyrer riktig. Tørr ved, ofte og mindre ilegg, samt riktig tilførsel av luft, gir lavt utslipp av forurensende gasser, men mye varme til rommet, sier Viberg.

Rentbrennende

- Rentbrennende ildsteder forurenser mindre enn gamle og tradisjonelle ildsteder. I nye ildsteder er forbrenningssystemet effektivt. Det har en høy virkningsgrad på rundt 70 prosent.

Det er lite miljøskadelige utslipp og høy sikkerhet, i tillegg til at det er lett å fyre. Tradisjonelle ildsteder slipper ut ca 140 kg med uforbrente gasser og partikler per favn ved. For rentbrennende ildsteder med sekundærforbrenning får vi et utslipp ned mot tre til seks kilo per favn, sier adm. dir. Viberg.

Katalysator

De fleste ovnsprodusenter har nå gått bort fra katalysatoren, som en tid ble montert inn i nye ovner. Alternative forbrenningssystemer har gitt ønsket effekt.

Katalysatoren er en teknisk installasjon i ovnen som etter en viss tids bruk trenger vedlikehold og utskifting.

I en teknisk beskrivelse heter det at katalysatoren er selvrensende. Men etter rundt 12000 driftstimer, eller rundt seks års drift, vil virkningen gradvis avta. Det betyr at man enten må demontere katalysatoren for forsiktig rengjøring eller gå til anskaffelse av en ny. Virkningsgraden kan avta raskere hvis man ikke fyrer riktig. Blant annet skal man unngå å brenne husholdningsavfall, plastikk, brennbare kjemikalier eller andre stoffer som kan forurense.

Les mer om:
Mer å lese på Namdalsavisa: