Sparetips

Her er en del tips for sparing av strøm. Beløpene angir årlig innsparing for en familie med et strømforbruk på noe i overkant av 20000 kWh.

1. Litt lavere innetemperatur

undefinedFoto: BJØRN TORE NESS

Ved å senke romtemperaturen en grad, kan fem prosent av oppvarmingsutgiftene spares. Innsparing: 400-500 kr.

2 Slukk lyset

undefinedFoto: BJØRN TORE NESS

Slukk lyset i rom som ikke er i bruk. Hver lyspære bidrar. Beregnet innsparing er sjølsagt avhengig av antall lyspunkt. Innsparing 250 kr.

3. Sparedusj

undefinedFoto: BJØRN TORE NESS

En sparedusj gir ei årlig innsparing på cirka 300 kroner per person. Om minuttene i dusjen samtidig reduseres, vil det gi økt innsparing. For en familie på fire vil ei årlig innsparing kunne bli på 1200-1300 kr.


4. Nye tetningslister

undefinedFoto: BJØRN TORE NESS

En enebolig med utettheter i overganger mellom gulv og vegg, eller rundt dører og vinduer, fører til energitap. Det er beregnet ei innsparing på 60 kroner per dør eller vindu som blir tettet.

5. Nattregulering av temperaturen

undefinedFoto: BJØRN TORE NESS

Det er dårlig økonomi å holde høy temperatur på stua om natta. Samtidig ønskes en behagelig temperatur til frokosten. En tidsbryter løser problemet og det er mulig å spare mer enn 1000 kroner.

6. Kjøp sparepærer

undefinedFoto: BJØRN TORE NESS

Ei sparepære gir like godt lys som ei «vanlig» lyspære, uten å bruke mye strøm. Sparepærer er spesielt godt egnet utendørs og i kalde rom fordi man da ikke har behov for varmeeffekten som ei ordinær lyspære avgir.
Innsparing: 250 kr.

7. Bedre isolasjon

undefinedFoto: BJØRN TORE NESS

Sjekk om gulv, vegger og tak er godt nok isolert. Om isolasjonen på for eksempel loftet eller i kjelleren mangler, er det mye å hente på å gjennomføre en enkel arbeidsoperasjon.

8. Varmtvannsberederen

undefinedFoto: BJØRN TORE NESS

De fleste varmtvannsberedere er innstilt på 75-85 grader. Termostaten kan med et enkelt grep justeres ned til 65 grader.

9. Korte «lufteturer»

undefinedFoto: BJØRN TORE NESS

Det bør luftes raskt og effektivt. Sørg for god gjennomtrekk slik at lufta skiftes ut raskt. Varmebesparinga ved rett lufting anslås til 700 kr.

10. Hyppige strømmålinger

undefinedFoto: BJØRN TORE NESS

Før statistikk over strømforbruket ved for eksempel å lese av måleren hver måned, eller oftere. Da kan du hele tida følge med på forbruket og samtidig finne fram til bruksområder hvor det kan spares strøm. Enøk-eksperter har anslått at slik bevisstgjøring kan gi en drøy tusenlapp i innsparing.

Les mer om:
Mer å lese på Namdalsavisa: