90 år i tjeneste for Namdalen

Flere nyheter

Øyvind Foss og Irja Lipsonen Foss ble hedret med Nidarosen i Ranem kirke

Holdt prisen skjult for hverandre

«Li-tausin» viste styrke i helgas rankingturnering

– Nå har vi lagt lista

Avisa du holder i hånda er den siste utgaven i 2006. Året er snart over og vi går 2007 i møte med ærbødighet og forventning. For NA blir det et spesielt år i og med at avisa feirer sitt 90. år som publikasjon for Namdalen. I 1917 startet det hele med utgivelse to ganger i uka og noen hundre abonnenter. Vi kom ut til folket under navnet Namdalens Socialdemokrat. Etter en tid skiftet avisa navn til Namdal Arbeiderblad. På 90-tallet skiftet vi igjen navn - til dagens Namdalsavisa (NA).

3. januar kom den første utgaven for 90 år siden. Gjennom disse åra har oppgaven alltid vært å tjene Namdalen og innbyggerne. Slik er det også i dag. I jubileumsåret 2007 vil NA videreføre lange og sterke tradisjoner - der likhet, demokrati og rettferd er grunnlaget for avisutgivelsen.

Ved inngangen i jubileumsåret har NA 33000 daglige lesere over 12 år. Det betyr at så godt som alle namdalinger har et forhold til sin lokalavis. Slikt forplikter, og det innebærer at vi må og skal tilby innhold fra både Midtre, Indre og Ytre Namdal. I praksis betyr det at våre medarbeidere skal være namdalingenes øyne og ører.

Vi vil derfor fortsette å overvåke kommunene, det øvrige offentlige apparatet, næringslivet og alt som påvirker hverdagen til innbyggerne i Namdalen. I jubileumsåret vil vi foreta noen justeringer av produktet. Blant annet vil vi heve fokus og interessen for den frie og lokale debatt. Namdalens viktigste talerstol vil fortsatt stå til din frie benyttelse, kombinert med nye og reflekterte spaltister. For å motvirke en gryende likegyldighet til omgivelsene, ønsker vi blant annet å ta disse grepene.

I helhet vil vi bruke 90-års jubileet til å tydeliggjøre NAs rolle som lokal samfunnsaktør og talerør for namdalinger. Vårt håp er at du som leser tar del i jubileumsaktivitetene og bidrar til at det 90 år gamle avisproduktet utvikler seg til å bli en enda bedre avis for Namdalen og alle som bor her.

Les mer om:
Mer å lese på Namdalsavisa: