Trenger penger

HUSAKSJON: Å kvitte seg med Spillum forsamlingshus er ikke rette vegen å gå, mente deltakerne på møtet om husets videre skjebne. Nå skal det settes i gang vedlikeholdsarbeid og innsamlingsaksjon. Fra venstre: Audun Hodø, Jan Mathisen, Geir Morten Valseth, Christian Linn, Bente Valseth, Åge Rygh, Arve Hansen, Birger Ekker, Eva Prytz Rein og Anja Brasøygård. 
            (Foto: Hans Kristian Hansen)

HUSAKSJON: Å kvitte seg med Spillum forsamlingshus er ikke rette vegen å gå, mente deltakerne på møtet om husets videre skjebne. Nå skal det settes i gang vedlikeholdsarbeid og innsamlingsaksjon. Fra venstre: Audun Hodø, Jan Mathisen, Geir Morten Valseth, Christian Linn, Bente Valseth, Åge Rygh, Arve Hansen, Birger Ekker, Eva Prytz Rein og Anja Brasøygård. Foto: Hans Kristian Hansen

Spillum forsamlingshus vil ikke bli solgt eller revet. Derimot skal det blant annet settes i gang en innsamlingsaksjon, slik at løpende utgifter kan forsvares og nødvendige reparasjoner gjennomføres.

SPILLUM: Husets skjebne var temaet for folkemøtet som styret hadde innkalt til mandag - skjønt med 10-12 deltakere er det vel litt drøyt å kalle det et folkemøte.

Uansett - møtedeltakerne var enig om at å kvitte seg med huset som eies av beboerne på Spillum i fellesskap, ville være en dårlig løsning. Slik sett fikk styret et klart svar om løsninga styret hadde antydet i invitasjonen til møtet.

Det er imidlertid helt klart at det må til større inntekter enn det man har i dag. Årlige utgifter ligger ifølge styremedlem Christian Linn på 60000-70000 kroner, og per i dag mangler man rundt 8000 kroner til dekning av løpende utgifter.

Synkende etterspørsel

Etterspørselen etter huset har gått ned, kunne Linn fortelle, men det gjelder ikke bare Spillum forsamlingshus. Det er noe man har merket mange steder rundt om i Namdalen og i landet for øvrig. Tidene har endret seg, rett og slett.

Det er beboerne på Spillum som eier huset. Derfor er det sendt ut giroer for kontingentinnkreving. Det har imidlertid ikke gitt den store inntekten - fra knappe 4000 til rundt 7000 kroner.

Men hadde de 600 husstandene på Spillum betalt 100 kroner hver, hadde man nesten dekket de årlige løpende utgiftene. Inntektspotensialet er altså til stede.

Man kom imidlertid til den erkjennelse at å sende ut bankgiroer ikke er den mest effektive innkrevingsmåten. Personlig oppmøte gir av erfaring bedre utbytte.

Møtet ble også enig å gjennomføre en dør til dør-aksjon som Eva Prytz Rein og Anja Brasøygård påtok seg å organisere. Samtidig som man samler inn penger, skal beboerne inviteres til fest på forsamlingshuset til høsten.

En annen måte å få i gang virksomhet i huset kan være å dra inn velforeningene i de forskjellige boligfeltene i større grad enn hittil. Noe konkret på dette punktet ble likevel ikke vedtatt.

Derimot sa flere av møtedeltakerne seg villig til å være med på dugnadsarbeid for å få gjort nødvendig vedlikehold og gjennomføre utbedringer på huset.

Det som haster mest i så måte, er å få reparert taket over kjøkken og kjølerom. Der var det flere lekkasjer sist vinter, så det må gjøres noe før neste vinter.

Også andre tiltak, som isolering av og montering av varmekabler på vannledninger, må gjennomføres. Golvet trenger et strøk lakk eller to, og vinduene må vedlikeholdes.

Men som det også ble sagt, mye kan gjøres for en relativt billig penge. Optimismen med tanke på å få det til, var helt klart til stede blant de frammøtte, så det kan vel bli aktivitet både inn- og utvendig på forsamlingshuset framover.

Les mer om:
Mer å lese på Namdalsavisa: