Selger fyret for 650000

FYR TIL SALGS: Flatanger kommune skal selge Ellingsråsa fyr, og har satt 650 000 kroner som minimumspris  for øvrig samme sum som de betalte Kystverket i 2005. FOTO: FLATANGER KOMMUNE
            (Foto: Flatanger kommune)

FYR TIL SALGS: Flatanger kommune skal selge Ellingsråsa fyr, og har satt 650 000 kroner som minimumspris for øvrig samme sum som de betalte Kystverket i 2005. FOTO: FLATANGER KOMMUNEFoto: Flatanger kommune

Flere nyheter

Øyvind Foss og Irja Lipsonen Foss ble hedret med Nidarosen i Ranem kirke

Holdt prisen skjult for hverandre

«Li-tausin» viste styrke i helgas rankingturnering

– Nå har vi lagt lista

Har du lyst på et fyr på den ytterste, nakne ø? Nå har du sjansen!

FLATANGER: I 2005 kjøpte Flatanger kommune Ellingsråsa fyr av Kystverket, etter at kommunestyret vedtok å benytte seg av forkjøpsretten for å sikre at fyret ble i allmennhetens eie. Kommunen belyste også muligheten til å leie ut fyret til næringsformål - men har etter hvert kommet fram til at et salg hadde vært det beste.

Men ser du for deg å kjøpe stedet for å bruke det som fritidsbolig, må du nok tro om igjen.

Næringsformål

Flatanger kjøpte for to år siden to av Kystverkets gamle fyr utenfor sin egen kyst. Men motivasjonen for kjøpene var helt ulike.

- Villa fyr er et kulturminne, mens kommunestyret ser et stort potensial for næringsmessig utnyttelse av Ellingsråsa. Hensikten med å kjøpe sistnevnte fyr var å sikre området til utvikling av lokalt næringsliv - samt å ivareta allmennhetens interesser, opplyser flatangerrådmann Gurid Halsvik.

Dermed har politikerne lagt en del føringer for et eventuelt salg. Det innebærer blant annet at interesserte må legge fram konkrete planer for utvikling av området til nettopp næringsformål.

Både Kystverket og kommunen stiller dessuten krav om forkjøpsrett på visse vilkår, i tillegg til godkjenning av et eventuelt videresalg. Kommunen forbeholder seg også retten til å anta eller avslå ethvert bud som måtte komme inn.

- Er det mulig å kjøpe hele området, for så å legge ut hyttetomter?

- Nei. Der kommer både kommunens arealplan og Fylkesmannens føringer inn, sier Halsvik.

- Har noen allerede meldt sin interesse?

- Vi har lokale kjøpere som er interessert. Vi har likevel valgt å legge ut eiendommen for salg for å lodde interessen ellers i markedet, sier Halsvik.

Ekstrem plassering

Ellingsråsa fyr ligger svært spesielt til, og dette er stedets store fortrinn. Plasseringa ytterst i Flatangers skjærgård, nærmest på en odde på Bjørøya, er faktisk så ekstrem at uerfarne båtfolk kan få vanskeligheter med å komme til og fra - selv om en egen havn og molo hører til. Det aktuelle området er på totalt 20 mål.

Bygningen på stedet har i sin tid huset fyrlykt i øvre etasje, men denne er for lengst byttet ut med en mer moderne navigasjonsinstallasjon på eiendommen. Fyrboligen er for øvrig rimelig stor - med mulighet for mange sengeplasser.

Fyrboligen bærer preg av å ha stått tom i lengre tid, og en rimelig omfattende oppussingsjobb står nok foran den heldige som til slutt kan smykke seg med tittelen «fyreier».

Har du en god plan, kan du sende en foreløpig søknad om overtakelse til Flatanger kommune innen 20. november.

Les mer om:
Mer å lese på Namdalsavisa: