Guttorm Hansen er død

Tidligere stortingspresident Guttorm Hansen døde torsdag, 88 år gammel.
            (Foto: BJØRN TORE NESS)

Tidligere stortingspresident Guttorm Hansen døde torsdag, 88 år gammel.Foto: BJØRN TORE NESS

Foto: BJØRN TORE NESS

Tidligere stortingspresident Guttorm Hansen døde torsdag formiddag. Han sovnet stille inn på Vestre Havn bo- og servicesenter - 88 år gammel.

NAMSOS: Livsløpet fra Partibakkan i Namsos til Stortingets presidentstol har dermed kommet til vegs ende.

«Konstitusjonens vokter» er et begrep som ofte er blitt brukt om ham – både mens han hadde sitt virke på Løvebakken og etter at han forlot Stortinget etter valget i 1985.

Men før Guttorm Hansen skulle bli stortingspresident og «nest etter Kongen», hadde han en broket oppvekst og en varierende yrkesliv bak seg.

Han har sjøl beskrevet oppveksten i Namsos som preget av sykdom, fattigdom og – solidaritet.

Guttorm Hansen ble født i Namsos i 1920. Hans mor Agnes Pauline døde av tuberkulose bare 25 år gammel. Faren, mekaniker Håkon Hansen, ble alene med Guttorm på tre år og Margit som bare var ti måneder.

Tidlig engasjert

Det politiske engasjementet startet med medlemskap i Namsos Arbeiderungdomslag og utviklet seg videre da han som 18-åring ble distriktssekretær i AUF.

I perioden fra 1958 til 1961 var han vararepresentant til Stortinget fra Nord-Trøndelag Arbeiderparti og fra 1961 til 1985 var han fast representant.

Mer enn mange andre skulle gutten fra Partibakkan komme til å prege det politiske livet i vår nasjonalforsamling.

De første periodene på Stortinget satt Guttorm Hansen først i justiskomiteen og deretter i utenriks- og konstitusjonskomiteen før han i 1973 ble valgt som stortingspresident.

Han utviklet vervet og framsto etter hvert med en naturlig pondus som nasjonalforsamlingas ubestridte «sjef» – respektert av både politiske venner og motstandere.

Guttorm Hansens væremåte som stortingspresident skapte skole også i årene som fulgte etter at han trakk seg tilbake fra politikken. Boka om Stortingets arbeidsordning som han ga ut sammen med Erik Mo, er fortsatt i bruk.

Ingen «sjuende far i huset»

Som pensjonist blandet han seg ikke bort i det politiske livet. Guttorm Hansen hadde ikke noe ønske om å bli en «rikssynser» eller «sjuende far i huset».

Sjøl om han hadde synspunkt på det som foregikk – ikke minst i det hans eget parti foretok seg – lot han seg ikke lokke utpå med sine meninger.

I tillegg til sitt politiske liv viet Guttorm Hansen også mye av sin tid til naturen. Han tillegges mye av æren for at Børgefjell nasjonalpark ble en realitet.

Sjøl om han forlot journalistyrket i 1961, viste han mange ganger at han hadde ei god penn. Fra 1979 og i årene som fulgte, kom det jevnlig bøker fra Guttorm Hansens hånd.

«Fjellets lasso rundt mitt hjerte», ble etterfulgt av «Arti å hør de læll», «Der er det godt å sitte», «Trehesten, Partiet og Gutten» og «Mitt Trøndelag» – for å nevne noen.

Les mer om:
Mer å lese på Namdalsavisa: