Ber Økokrim se på Kiær-Mæle

PRISSAMARBEID? Ola Mæle (til høyre) og ekteparet Anders Kiær/Anne Ulvig samarbeidet for å holde prisen på Norske Skog-eiendommene lavest mulig, hevder advokaten til to grunneiere i Røyrvik som krever at Økokrim og Konkurransetilsynet ser på saken.
            (Foto: Bjørn Tore Ness)

PRISSAMARBEID? Ola Mæle (til høyre) og ekteparet Anders Kiær/Anne Ulvig samarbeidet for å holde prisen på Norske Skog-eiendommene lavest mulig, hevder advokaten til to grunneiere i Røyrvik som krever at Økokrim og Konkurransetilsynet ser på saken.Foto: Bjørn Tore Ness

Flere nyheter

Øyvind Foss og Irja Lipsonen Foss ble hedret med Nidarosen i Ranem kirke

Holdt prisen skjult for hverandre

«Li-tausin» viste styrke i helgas rankingturnering

– Nå har vi lagt lista

To grunneiere i Røyrvik mener ekteparet Ulvig/Kiær og Ola Mæle hadde ulovlig samarbeid om kjøpet av skogene i Namdalen og krever at Konkurransetilsynet og Økokrim griper inn.

NAMSOS: Brødrene Arild og Terje Lundquist har engasjert advokat Herman J. Berg som har sendt brev til Økokrim og Konkurransetilsynet.

Advokaten med adresse Luxembourg mener å kunne bevise at Ola Mæle og ekteparet Anders Kiær/Anne Ulvig bedrev ulovlig prissamarbeid i forbindelse med den store skoghandelen i Namdalen.

Etter to budrunder bestemte Norske Skog at Ulvig-Kiær AS skulle få kjøpe 1,3 millioner dekar i Namdalen og Verran for 153 millioner kroner.

Også Mæle leverte inn bud på 153 millioner kroner. Etter flere runder i retten ble Ulvig-Kiær dømt til å selge halvparten av eiendommene til Mæle.

Men advokaten hevder at konkurrentene egentlig var blitt enige om å dele utbyttet av samarbeidet.

- Kjøpet skulle finansieres ved å snauhogge og selge mest mulig av skogen som nå hadde blitt kjøpt. Kort sagt var planen til Ulvig/Kiær og Mæle å kjøpe billigst mulig, slakte, selge og dele utbyttet, skriver Berge i brevet til Økokrim og Konkurransetilsynet.

Fikk aldri sjansen

Advokat Herman J. Berge mener mange er ført bak lyset fordi Mæle og Ulvig-Kiær hadde avtale om samarbeid om kjøpet.

Samarbeidet førte til at brødrene Lundquist og andre lokale grunneiere, aldri fikk sjansen til å kjøpe interessante eiendommer gjennom Skogeierforeningen Nord (Allskog).

Prissamarbeidet har også ført til at aksjonærene i Norske Skog AS har tapt penger, fordi selskapet kunne fått mer for eiendommene, mener advokat Berge.

- På vegne av Lundquist begjærer vi Konkurransetilsynets og Økokrims behandling og vurdering av det antatt ulovlige prissamarbeidet som har foregått mellom de nevnte parter, skriver Berge i sitt klagebrev.

Kritikk mot dommerne

Advokaten har ikke mye til overs for dommerne som gjennom flere runder har behandlet det omstridte skogsalget i Namdal tingrett, Frostating lagmannsrett og Høyesterett.

Berge slår fast at «omtrent 20 dommere på en eller annen måte har befattet seg med saken, men ikke en eneste av disse har stilt spørsmål ved lovligheten av prisfiksingen».

Berge mener Høyesterett har slått fast at det har vært inngått avtale om prissamarbeid mellom Ola Mæle og Ulvig-Kiær.

- Selve lovligheten av en slik avtale, har derimot ikke blitt vurdert, fastslår Berge.

- Tapte penger

Berge hevder at Ulvig/Kiær forsøkte å hindre at Mæle økte sitt bud med 5-10 millioner. Dette kunne motparten ha budt over.

- I og med at budkrigen stoppet opp, hvilket var formålet med avtalen, er det stor sannsynlighet for at Norske Skog har tapt på prisfiksinga. Avtalen mellom Norske Skog og Ulvig/Kiær må anses å være ugyldig.

Advokaten slår i alle retninger. Han retter sterke anklager mot flere personer som var involvert i prosessen.

Berge hevder at juridisk skogdirektør i Norske Skog, Sverre Landmark, løy om at selskapet hadde valgt høyeste anbud.

Advokaten mer enn antyder at salget ble avgjort fordi konserndirektør Jan Reinås var Kiærs venn og jaktet på hans eiendommer i Rendalen.

Tidligere sjef for Norske Skog-skogene i Namdalen og eks-ordfører i Namsskogan, Knut Berger, arbeidet hele tida for at eiendommene skulle selges samlet slik at han beholdt jobben, ifølge advokaten.

Les mer om:
Mer å lese på Namdalsavisa: