De holder liv i gamlingen

Hjerte for huset: Denne vennegjengen sørger for at Spillum forsamlingshus fortsatt lever i beste velgående. Fra venstre: Laila N. og Kjell Roald Løvmo, Bente L. og Geir Morten Valseth samt Jostein og Marita Røsnes. De liker å tro at forsamlingshuset fortsatt er et slags lim i lokalsamfunnet.
            (Foto: Bjørn Tore Ness)

Hjerte for huset: Denne vennegjengen sørger for at Spillum forsamlingshus fortsatt lever i beste velgående. Fra venstre: Laila N. og Kjell Roald Løvmo, Bente L. og Geir Morten Valseth samt Jostein og Marita Røsnes. De liker å tro at forsamlingshuset fortsatt er et slags lim i lokalsamfunnet.Foto: Bjørn Tore Ness

Flere nyheter

Øyvind Foss og Irja Lipsonen Foss ble hedret med Nidarosen i Ranem kirke

Holdt prisen skjult for hverandre

«Li-tausin» viste styrke i helgas rankingturnering

– Nå har vi lagt lista

Denne vennegjengen sørger for at Spillum fortsatt har eget forsamlings-?hus – 100 år etter at det ble bygd.

spillum: «Da det flere gange har vist seg som et stort savn, at man ikke har havt et tidsmessigt forsamlingslokale paa Spillum, saa mødte den 2/4 1911 undertegnede efter forutgaaet avtale hos Elias I. Spillum for at samtale og raadslaa, om det ville være ønskeligt og muligt at reise et saadant lokale.»

Med det som i dag kan kalles «noe tungt språk» innledet 12 herrer en møteprotokoll som skulle resultere i et flunkende nytt forsamlingslokale få måneder senere.

5. november 1911 var det storslått åpningsfest på Spillum forsamlingshus.

Eies av bygdafolket

Om lag 100 år senere lever «Huset» på Spillum fortsatt i beste velgående. Det tradisjonelt sett samlende trebygget bærer fortsatt navnet sitt med stolthet, det eies i realiteten fortsatt av folket i bygda – og det drives fortsatt med et stort innslag av dugnad.

– Den gang som nå er økonomi fortsatt en vanskelig affære for et forsamlingshus – men det er vel ikke særegent for dette bygget. Men huset er viktig for oss, og jeg liker fortsatt å tro at det i bunn og grunn utgjør noe av limet i et lokalsamfunn, mener Geir Morten Valseth. Sammen med kona Bente og venneparene Laila og Kjell Roald Løvmo samt Marita og Jostein Røsnes holder han fortsatt liv i den røde hundreåringen på Spillum.

Dugnad er imidlertid ikke et nytt fenomen når det gjelder Spillum forsamlingshus. Allerede under det før nevnte stiftelsesmøtet i april 1911 måtte de 12 herrene trø til for å få i gang bygginga. Det ble blant annet besluttet at «bøndene – de som har heste – gratis at utføre al den kjøring som trængtes» i forbindelse med oppføring av bygget. Deretter skrev de under protokollen, alle 12.

– Grunneierne rundt her har gjennom historien vært svært gavmilde, både med tanke på penger, arbeidskraft og diverse materiell. Dermed kan vi fortsatt skilte med et av ytterst få forsamlingshus i de sentrumsnære områdene, mener Valseth.

Kino, rock og gym

Protokollene for Spillum forsamlingshus viser at bygget ble leid bort til bryllupsfeiring så tidlig som i 1914 – på samme tid som idrettslaget, musikkforeninga, Klingen ungdomslag og Spillum sagarbeiderforening var blant leietakerne. I 1915 ble det lagt strøm til bygget, mens firma Evensen fikk tillatelse til «kinomatografforevisning 2 a 3 gange i aaret». Tre år senere kom det forespørsel fra amtet om å få kjøpe bygget for å etablere en husmorskole for Namdalen – noe som ble enstemmig avslått fra husstyret...

– Forsamlingshuset har vært brukt til alt mulig rart. Jeg kan selv huske at vi hadde fotballtreninger her, noe som tidvis kunne gå hardt utover diverse inventar, forteller Valseth, som legger til at Spillum også utgjør en del av byens allerede stolte rockehistorie.

– Jeg har tilbrakt mye tid på tømmerlunnene utenfor her mens eksempelvis Prudence hadde sine øvinger på scenen, sier han.

Lever videre

For noen år siden sto huset i fare for å bli solgt. Vedlikeholdsbehovet økte, interessen for å leie huset dalte – og den helt store dugnadsiveren hadde svunnet hen.

Ei gruppe entusiaster greide imidlertid å avverge salget.

– Vi ville rett og slett ikke miste huset, og engasjerte takstmann til å se på hva som måtte gjøres. Deretter satte vi i gang utbedringsarbeidet, og har siden den gang installert nødlys og varslingsanlegg, samt eksempelvis ny komfyr og oppvaskmaskin. Bygget er nå godkjent av el- og branntilsynet, og framstår som et forsamlingslokale med enkel standard, sier Valseth. Han legger til at huset ble utleid 18 ganger i fjor, men han håper at dette tallet etter hvert øker.

– Tidligere var det eksempelvis fast takst med bingo her hver fredag. De fleste kjenner nok huset som tradisjonelt festlokale, sier Valseth.

Dermed er dagens versjon av Spillum forsamlingshus noe ganske annet enn hva det opprinnelig var tenkt som. Den gangen for 100 år siden nektet eksempelvis grunneier Eirik Spillum å sørge for gratis tomt dersom det skulle «nytes berusende drikke under sammenkomstene i huset». Han gikk imidlertid med på at det likevel skulle tillates – «dog på ingen maate mere enn høyst 2 gange pr. aar, men helst dog ingen gang»...

Les mer om:
Mer å lese på Namdalsavisa: