Rock City mot millionunderskudd

TØFF SITUASJON: Martin Hågensen (fra venstre), Erik Stene og Svein Karlsen må konstatere at det første kalenderåret med drift har ført til et underskudd på mellom fire og fem millioner på grunn av at investeringene ble dyrere enn de hadde håpet. Hågensen skal lede Rock City i tidA fram til Svein Karlsens permanente erstatter er på plass. FOTO: BJØRN TORE NESS

TØFF SITUASJON: Martin Hågensen (fra venstre), Erik Stene og Svein Karlsen må konstatere at det første kalenderåret med drift har ført til et underskudd på mellom fire og fem millioner på grunn av at investeringene ble dyrere enn de hadde håpet. Hågensen skal lede Rock City i tidA fram til Svein Karlsens permanente erstatter er på plass. FOTO: BJØRN TORE NESS

Flere nyheter

Øyvind Foss og Irja Lipsonen Foss ble hedret med Nidarosen i Ranem kirke

Holdt prisen skjult for hverandre

«Li-tausin» viste styrke i helgas rankingturnering

– Nå har vi lagt lista

Rock City ser ut til å gå mot et driftsunderskudd på mellom 4 og 5 millioner, på grunn av at de måtte bruke av driftsmidlene til å dekke investeringsutgifter. Dårlig planlegging får skylda for millionunderskuddet.

NAMSOS: Ufullstendig investeringsplan får skylda for at huset og innholdet ble kostende 5 millioner mer enn hva man hadde råd til. Daglig leder Svein Karlsen sier at det ikke forelå noen detaljert plan for alt som skulle kostes på bygget.

– Det dreier seg om ting som lydisolering, sprinkleranlegg, og en del andre ting som ikke var standard i bygget. Dette er utgifter vi måtte dekke opp gjennom driftsbudsjettet, sier han.

Utsetter husleie

For å komme i balanse igjen vil kommunen måtte dekke husleia til Rock City til desember, og første halvår i 2013. Det er kommunen som har garantert for husleia, og Rock City har inngått en avtale med kommunen om å utsette husleia. Styreleder Erik Stene sier drifta på huset ville gått i null dersom man ikke hadde måtte ta av driftsbudsjettet for å dekke opp investeringskostnadene.

– Drifta ville gått omtrent i null. Men det var investeringene som sprakk, her hadde man ikke en detaljert nok plan, sier han.

Dermed må kommunen punge ut for rundt ni-ti måneder med husleie for Rock City. I løpet av et år koster bygget syv millioner i husleie, inkludert strøm og renteutgifter.

Håper på støtte

Karlsen har lenge vært klar over at 2012 ville bli et knalltøft år, siden man ikke hadde rom for å dekke opp overskridelsene med investeringsmidler. Nå håper han at Rock City vil få økt driftsstøtte i tida framover.

– Vi har fått sterke signaler ifra sentrale politikere som vil behandle statsbudsjettet til høsten, så vi har tro på at vi vil få det vi har søkt om, sier han.

Rock City har søkt om 10 millioner i driftsstøtte. Seks millioner fra staten, og henholdsvis to millioner fra fylket og to fra kommunen. For 2012 ligger Rock City foreløpig an til å ha ni millioner i driftsinntekter, og 14 millioner i driftsutgifter, inkludert investeringsutgiftene.

Tøff situasjon

Martin Hågensen tar over jobben som daglig leder ved Rock City 1. september. Han erkjenner at det vil bli tøft å få orden på økonomien.

– Vi må bare forholde oss til situasjonen, men det var riktig å ikke sette på bremsen når man ble klar over situasjonen, da kunne prosjektet ha strandet. Men det blir en tøff jobb, sier han.

Ikke helsvart

Styreleder Erik Stene påpeker at situasjonen er langt fra helsvart. Selv om man overskred investeringsbudsjettet med fem millioner, sier han at prosjektet har generelt verdier som man ennå ikke vet omfanget av.

– Det har blitt skapt 70 arbeidsplasser, og vi har hatt 17.000 overnattingsgjester på hotellet. Det er mennesker som kanskje ikke ville kommet til Namsos hvis det ikke var for Rock City-prosjektet, sier han.

I alt har investeringene i bygg og innholdet kostet i overkant av 42 millioner.

Les mer om:
Mer å lese på Namdalsavisa: