Slipper personlig boplikt

TILFREDS: Sverre Tyldum er tilfreds med at Fylkesmannen har slått fast at han ikke trenger å flytte til gården Formo Nordre i Grong. Dermed slipper han personlig boplikt, etter som Fylkesmannen mener at bosetningshensynet ivaretas av at slektninger bor på gården.

TILFREDS: Sverre Tyldum er tilfreds med at Fylkesmannen har slått fast at han ikke trenger å flytte til gården Formo Nordre i Grong. Dermed slipper han personlig boplikt, etter som Fylkesmannen mener at bosetningshensynet ivaretas av at slektninger bor på gården.

Sverre Tyldum trenger ikke være bosatt på Formo nordre i Grong. Fylkesmannen synes nemlig det er helt greit at han bor på Høylandet og slår sammen Formo-gården med Tyldum store. Heretter vil brukene utgjøre en driftsenhet.

GRONG: – Jeg er veldig tilfreds, og føler at jeg og resten av familien har fått det akkurat som vi har ønsket, sier Tyldum.

I juni 2011 ga politikerne i Grong Tyldum konsesjon på å overta den 3.371 dekar store gården, som ligger 4,8 kilometer fra kommunesenteret Mediå.

Så langt var alt bra, problemene startet da Tyldum ble ilagt personlig boplikt fra kommunens side.

– Skulle jeg ha oppfylt den, måtte jeg ha skilt meg fra kona og barna og flyttet hit alene. Da måtte jeg ha bodd her i fem år, for så å ha flyttet tilbake til familien, sier Tyldum, som er sikker på at alle er tjent med Fylkesmannens vedtak.

Flere runder

Etter flere runder i politiske fora i kommunen, med påfølgende klager fra Tyldum har Fylkesmannen nå gitt ham medhold i at upersonlig boplikt aksepteres fra landbruksmyndighetenes side.

Forutsetninga er at gården bebos av borettshavere. I dette tilfellet betyr det tidligere eier, Inge Johannes Formo som bor i hovedhuset på gården i dag sammen med kona si.

Og med det som utgangspunkt, mener Fylkesmannen at bosetningshensynet blir ivaretatt på en stabil måte. Så lenge Formo bor på gården.

– Det virker som at Grong kommune praktiserer regelverket veldig strengt. Men jeg tror at bosettinga er sikret på lang sikt, etter Fylkesmannens vedtak, sier Tyldum.

I vedtaket gjør Fylkesmannen et poeng av at Grong kommune allerede i juni 2011 visste at Tyldum ikke ønsket å flytte til Formo nordre, men drive gården fra Høylandet. Det ble gjort klart i konsesjonssøknaden fra Tyldum sin side.

«Fylkesmannen kan vanskelig se hva som har endret seg i løpet av kort tid, som gjør at hensynet til helhetlig ressursforvaltning ikke kan skje med utgangspunkt i eiers eiendom på Høylandet», heter det i vedtaket.

Samtidig poengterer Fylkesmannen at de vanskelig kan se at personlig boplikt ivaretar bosetningshensynet bedre enn upersonlig boplikt.

10 millioner kroner

Siden han overtok gården, har han brukt nærmere ti millioner kroner på å bygge ut og utvikle gården videre.

– Det viser at jeg vil noe med gården her, og sammen med gården vår på Høylandet har vi et godt utgangspunkt, mener Tyldum.

Les mer om:
Mer å lese på Namdalsavisa: