Alle oppdretterne enige om brakklegging

TOK SKRITT: John-Ove Sinkaberg i SinkaBerg-Hansen forteller at selskapet ikke lenger har fisk i området og er med i fellesplanen om brakklegging av området. ARKIVBILDE?Bildetekst?Bildetekst

TOK SKRITT: John-Ove Sinkaberg i SinkaBerg-Hansen forteller at selskapet ikke lenger har fisk i området og er med i fellesplanen om brakklegging av området. ARKIVBILDE?Bildetekst?Bildetekst

Oppdrettsnæringa tar luseproblemene nord for Vikna på største alvor. SinkaBerg-Hansen har allerede fjernet sin fisk i området, og nå er alle aktørene enige om brakklegging på nyåret.

KOLVEREID: Oppdrettsselskapene som har lokaliteter i området mellom Rørvik og Leka er foruten SinkaBerg-Hansen selskapene Emilsen, Salmonor, Midt-Norsk Havbruk og Marin Harvest. Noen har alt slaktet ned eller flyttet fisken, mens det fortsatt er noen som har fisk stående.

– Vi er alle enige om en plan på lengre sikt for å få bukt med problemene. I samråd med Mattilsynet brakklegger vi hele området i februar og mars, sier John-Ove Sinkaberg, produksjonssjef for matfisk i SinkaBerg-Hansen.

Hans eget selskap har lokalitet ved Gjerdinga, men slaktet ut all fisken og flyttet lokalitet i sommer. Sinkaberg understreker at oppdretterne selv tar situasjonen kjempealvorlig, det er selskapenes egen produksjon av fisk luseproblemene går ut over.

– Brakklegging betyr at vi må drive på andre lokaliteter en stund, men økonomisk vil vi ikke tape noe i forhold til problemene med å bekjempe lusa, mener John-Ove Sinkaberg.

Les mer om:
Mer å lese på Namdalsavisa: