Restartet læretida

«BRANNHERJET» LÆRLING: ? Veldig bra at jeg fikk sjansen til å fortsette læretida som sveiser her på Storvollen, sier lærling Trygve Holum (til høyre) fra Gravvik. Her i prat med personalsjef Frode Lauritzen hos Sinkaberg-Hansen som på oppfordring overtok en «brannherjet» lærling. FOTO: TOM LYSØ FOTO MEDIA

«BRANNHERJET» LÆRLING: ? Veldig bra at jeg fikk sjansen til å fortsette læretida som sveiser her på Storvollen, sier lærling Trygve Holum (til høyre) fra Gravvik. Her i prat med personalsjef Frode Lauritzen hos Sinkaberg-Hansen som på oppfordring overtok en «brannherjet» lærling. FOTO: TOM LYSØ FOTO MEDIA

I SAMME BÅT: - Veldig bra at jeg fikk sjansen til å fortsette læretida som sveiser her på Storvollen, sier Trygve Holum (til venstre) fra Nærøy. Her med personalsjef Frode Lauritzen hos Sinkaberg-Hansen som på oppfordring overtok en «brannherjet» lærling. FOTO: TOM LYSØ

Trygve Holum (19) sto i fare for å miste hele lærlingeløpet da an­legget til Båt og Motor­service ved Dalasjøen på Ytre Vikna ble brannskadd.

MARØYA: Det ble ingen god dag mandag 1. september – verken for de ti faste medarbeiderne ved verftet, eller sveiselærlingen som det siste året hadde pendlet fra Nord-Eitran i Nærøy. Store deler av bedriften ved Langsundet ble totalskadd i den dramatiske brannen.

– Det var slett ikke hyggelig at arbeidsplassen til gode kamerater og deg selv blir ødelagt på en slik måte. Og det ble noen ekstra tunge dager mens jeg spekulerte på om læreperioden min rett og slett ville bli avbrutt, forteller ungdommen fra Nærøy.

Ledelsen ved Båt og Motorservice satt imidlertid ikke med hendene i fanget. De tok direkte kontakt med Sinkaberg-Hansen på Marøya om de hadde mulighet til å la sveiselærlingen komme i virksomhet igjen.

– Det var et spørsmål og ei utfordring som vi satte pris på å kunne gjøre noe med. Lærlinger er et område som vi prioriterer høyt. Og da det var fornuftige arbeidsoppgaver ved vår avdeling på Storvollen, åpnet vi gjerne for en motivert ungdom, sier personalsjef Frode Lauritzen hos Sinkaberg-Hansen AS

I første omgang utleid

Via Opplæringskontoret for teknologifag (OTEK) i Nord-Trøndelag ble det ordnet formell avtale slik at Trygve kunne videreføre læretida si på Marøya. I første omgang er det snakk om en utleie­avtale på tre måneder.

– For meg fungerer den nye jobben veldig bra. Jeg fikk et ufrivillig opphold på 14 dager, men nå er jeg i full gang med det jeg liker aller best; sveising, smiler Trygve.

I juli neste sommer vil 19-åringen være ferdig med sin toårige periode som lærling. Da vil det vise seg om han fortsatt er hos Sinkaberg på Marøya, eller til­bake hos «moderbedriften» på Ytre Vikna. Ved Båt og Motorservice pågår gjenreisinga av verksted­anlegget for fullt – for en stor med egne fagfolk i arbeid.

Viktig samarbeid lokalt

Daglig leder Bjarne Hopen ved Langsundet er glad for løsninga rundt lærlingen.

– Slikt samarbeid mellom bedrifter er noe vi kan ønske oss mer av. Det handler både om å beholde kompetansen i regionen, og ikke minst gi lærevillig og motivert ungdom et godt og vel tilrettelagt karriere- og utdanningstilbud, sier daglig leder Hopen.

Og ungdommen fra Gravvik vet på sin side å verdsette signalene fra ansvarlig hold i de lokale bedriftene.

– Greier jeg fagbrevet som jeg har mål om, er det fremste ønsket å få fast arbeid i Ytre Namdal. Det er her jeg trives og det er her jeg vil arbeide, smiler 19 år gamle Trygve Holum mellom to sveiseøkter hos Sinkaberg-Hansen på Storvollen.

Les mer om:
Mer å lese på Namdalsavisa: