Langt mer dekksjekk

FOKUS PÅ INFORMASJON: Statens vegvesen har laget brosjyrer på mange språk som skal gis til sjåførene i forbindelse med at bilene blir kontrollert. Arild Aalberg (til venstre) gikk igjennom disse med Eskil Laukvik og de logistikkansvarlige ved Sinkaberg-Hansen, Magne Haugerøy og Rune Løeng.

FOKUS PÅ INFORMASJON: Statens vegvesen har laget brosjyrer på mange språk som skal gis til sjåførene i forbindelse med at bilene blir kontrollert. Arild Aalberg (til venstre) gikk igjennom disse med Eskil Laukvik og de logistikkansvarlige ved Sinkaberg-Hansen, Magne Haugerøy og Rune Løeng.

Laksenæringa og Statens vegvesen gjør felles front mot dårlig skodde trailere.

MARØYA: Titusenvis av trailere går fullastet med laks fra Norge i året. Noen av dem burde ikke vært på vegen. Nå har laksenæringa tatt initiativ til en kampanje for å bli kvitt verstingene.

– Sammen har vi nå satt i gang kampanjen vi kaller Trygg trailer, og vi har som mål å luke ut den lille prosenten eller promillen som forårsaker ulykker på vegene, sier Arild Aalberg i Statens vegvesen om i går var på slakteriet til Sinkaberg-Hansen på Marøya for å undervise i enkle kontroller som bedriften selv skal ta for å se om bilene som laster eller losser ved anlegget har utstyret i orden.

– Utfordringa vår er at det stort sett er sluttkunden som bestemmer hvem som skal frakte laksen fra oss. Men vi har en mulighet til å nekte å laste på biler som ikke er i orden, og den muligheten skal vi bruke, sier Svein Gustav Sinkaberg.

Dekk og kjetting

– Tall fra hele landet viser at en av ti trailere har for dårlige dekk. Med denne kampanjen vil vi vise transportørene at skal de laste på for eksempel Sinkaberg-Hansen, vil bilen bli kontrollert. Det har vi erfaring med at virker veldig fort. På noen måneder vil antallet dårlig skodde lastebiler bli drastisk redusert, sier Aalberg.

Ved slakteriet på Marøya er det innom mellom 2.000 og 2.500 lastebiler i året. Reduseres mengden biler med dårlige dekk fra dagens ti prosent til under en prosent, som det er erfaring med fra andre steder, vil mange lastebiler kjøre sikrere på vintervegene i Norge.

– Det en bedrift som Sinkaberg-Hansen kan gjøre, er å sjekke om dekkene er beregnet for vinterkjøring og om de har tilstrekkelig mønsterdybde. De kan også sjekke om de har nok og riktige kjettinger, sier han.

Ikke politi

– Sjåføren har ansvaret for dekkene på bilen, og transportøren har ansvar for at sjåføren gjør jobben med å holde utrustninga i stand. Vi skal ikke være politi som skal stoppe bilene med dårlige dekk. Vi skal fokusere på problemene, slik at sjåførene skjønner hvor viktig dette er, sier fabrikksjef Eskil Laukvik.

Skulle det bli slik at biler ikke får lastet ved anlegget på grunn av at de ikke har dekk eller kjettinger i orden, vil det fort bli en standardheving. Den enkelte transportør har ikke råd til å miste en last.

– Vi har sett veldig bedring de siste årene. Lastebilene som kommer til vårt anlegg, er mye bedre i stand til å takle vintervegen enn de var for bare et par år siden. Spesielt gjelder det typen bil, sier Laukvik.

Mens det før gikk veldig mange toaksla trekkvogner på vinteren, er de nå nesten borte.

– Nå er de aller fleste bilene som kommer, hit utstyrt med tre aksler. Det gir mer trykk på drivhjulene og bedre framkommelighet, sier han,

Men det er enda litt igjen før alle biler har alt i orden, og det er derfor de har valgt å være med på prosjektet Trygg trailer – som det første i Nord-Trøndelag.

Les mer om:
Mer å lese på Namdalsavisa: