Namdalseid skal delta i forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer

Ungdom «kuppet» kommunestyret

Med stemmerett: Bård Fossvik og Magnus Ystad Derås inntok kommunestyret, godt støtta av tiendeklassingene ved Namdalseid skole. FOTO: BJØRN TORE NESS

Med stemmerett: Bård Fossvik og Magnus Ystad Derås inntok kommunestyret, godt støtta av tiendeklassingene ved Namdalseid skole. FOTO: BJØRN TORE NESS

APPLAUS: Ordfører Steinar Lyngstad og resten av forsamlinga applauderte for Bård Fossvik (nærmest) og Magnus Ystad Derås.

Ung stemmerett

Av 124 kommuner som søkte, får 20 kommuner delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved valget i 2015.
 

Namdalseid kommune deltok også i forsøket ved kommunevalget i 2011.
 

Namdalseid ungdomsråd hadde ansvaret for informasjonsarbeidet i forkant av valget. Det har de også denne gangen.
 

Regjeringen gjennomfører et nytt forsøk for å få erfaringer fra flere valg og flere kommuner.
 

Ett spørsmål er om valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringene som stemte i 2011 blir høyere i 2015, sammenlignet med ungdom som ikke deltok i forsøket.

Flere nyheter

Premiere på årets russerevy i Grong

Lærerne fikk gjennomgå, til stor glede

Grong har akutt dårlig økonomi - rådmann ønsker kommunesammenslåing

Legger ikke skjul på hvor kuttene vil komme

Nytt parkeringssystem på flyplassene i Rørvik og Namsos

Digitalt og billettløst

– Hallo, alle sammen. Dette møtet er herved kuppet av ungdomsrådet. Nå tar vi over, Steinar.

NAMDALSEID: Bård Fossvik og Magnus Ystad Derås var meget bestemte da de inntok Namdalseid kommunestyre, godt støttet av tiendeklassingene ved Namdalseid skole.
Da ordfører Steinar Lyngstad åpnet torsdagens møte, benyttet Bård Fossvik og Magnus Ystad Derås anledningen til å informere om ungdomsrådets planer.
Som de eneste i Nord-Trøndelag får 16- og 17-åringene i Namdalseid stemme ved høstens kommunevalg. Denne retten har de bestemt seg for å benytte, og det fikk kommunestyret fortalt i klartekst.

– Respektert

– Jeg føler meg veldig respektert og glad som ungdom, etter at dere fikk vedtatt dette forsøket. Jeg synes det er bra dere lar ungdommens røst bli hørt i det kommende valget. Det er altfor lett for ungdom å ikke bry seg nå til dags, og nettopp derfor er det så fantastisk at Namdalseid kommune igjen tillater lokal ungdom å gi fra seg sine stemmer i dette demokratiet, fastslo Bård Fossvik.
Ungdomsrådet har massevis av planer som de håper vil engasjere både store og små i kommunen. Allerede i april er planen å samle ungdom og politikere.
– Da får politikere fra alle partier på lik linje presentere sine partier til ungdommens åpne og frie sinn, fortsatte Fossvik.
Ellers blir det blant annet en grillfest, med grilling både av pølser og politikere.
Ungdomsrådet vil sørge for at informasjon kommer ut både til unge og eldre.
Kommunestyrets medlemmer satte åpenbart stor pris på engasjementet. Ordføreren takket og fikk tilbake klubba.
 


Fornøyd

Etter å ha hørt litt på debatten om kommunereform forlot de kommunestyret, som fortsatte med behandling av saker .
– Jeg er godt fornøyd. Jeg håper at de tar utfordringa med å bli grilla, sier Magnus Ystad Derås.
Magnus har både farfar Magne, far Bjørn Dag og gammeltante Jorunn Hansen i kommunestyret. Og kan selv tenke seg å bli politiker.
- Jeg har lyst å være med på å forme hvordan vi har det i Norge. Det blir nok mest lokalpolitikk, til å begynne med i alle fall, sier Magnus.

Mer å lese på Namdalsavisa: