Her trives alle på jobb

STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN: Svein-Gustav Sinkaberg og Frode Lauritzen ved Sinkaberg-Hansen kan fornøyde konstatere at 145 ansatte i bedriften trives i jobben.

STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN: Svein-Gustav Sinkaberg og Frode Lauritzen ved Sinkaberg-Hansen kan fornøyde konstatere at 145 ansatte i bedriften trives i jobben.

RULLERER PÅ JOBBENE: Jill Inger Engesvik (foran til høyre) og de andre ansatte på lakseslakteriet rullerer mellom forskjellige jobber for å unngå belastningsskader. Foto: Tom Lysø

En undersøkelse om arbeidsmiljø blant alle ansatte hos oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen ga overraskelser til ledelsen.

MARØYA: – Vi var ganske sikre på at de ansatte hadde det bra på jobb, men at svarene fra undersøkelsen skulle være så positive hadde vi ikke trodd, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

Blant mange spørsmål var det spesielt et spørsmål der 145 ansatte skulle gradere hvor godt de trives i jobben på en skala fra 1 til 10 der 10 er maksimal trivsel.

– Hele firmaet under ett svarte de ansatte i gjennomsnitt 8,5. Noen av våre 10 avdelinger var faktisk over 9 i snitt, sier Frode Lauritzen,

Over 25 prosent av arbeidsstokken ga faktisk full score.
 

Gjelder hele næringen

– Selv om denne undersøkelsen er gjennomført hos oss, så tror vi det er en overføringsverdi til andre i samme bransje. Det har blitt noe helt annet å jobbe innen fiskeri og havbruk enn det var for bare et par tiår siden, sier Sinkaberg.

Når selv de som jobber på slakteriet og i viderefored- lingen svarer i gjennomsnitt 8,1 til 8,2 på samme spørsmål, så blir de enda mer overrasket.

– Tidligere var det en tung jobb. Det er fremdeles en fysisk jobb, men tekniske hjelpemiddel og tilrettelegging har gjort arbeidsoppgavene mye lettere.

Det påvirker også trivsel på arbeidsplassen, sier Sinkaberg.
 

Plass for forbedring

I samme undersøkelse, som ble gjennomført av Aktimed Bedriftshelsetjeneste, var det også rom for at ansatte skulle komme med det som ikke var like bra.

– Det som kom fram var noe vi kanskje allerede visste. Det var mange som blant annet etterlyste mer informasjon om hva som skjer i bedriften til enhver tid. Altså kommunikasjon, sier Sinkaberg.

Nå er de i gang med en prosess med å finne metoder for informere bedre. Dette var en intern undersøkelse, men de valgte å gå ut med resultatet av flere grunner.

– Vi er i ei næring som ekspanderer mye, og som trenger mange nye hender i årene som kommer. Vi vil vise at dette er ei næring med ansatte med yrkesstolthet, og at dette er et realt alternativ for dem som vil finne seg en jobb i Ytre Namdal. Samtidig vil vi prøve å gjøre noe med gamle holdninger til fiskeindustrien, sier Lauritzen.

Mer å lese på Namdalsavisa: