200.000 til lag og foreninger

STOLT: – Det legges ned mye flott arbeid i lokale lag og foreninger, og vi i SinkabergHansen er stolte av å kunne bidra litt ekstra til aktiviteten, sier Svein-Gustav Sinkaberg (til venstre) og Signar Berg-Hansen i havbruksselskapet. foto: tom lysø

STOLT: – Det legges ned mye flott arbeid i lokale lag og foreninger, og vi i SinkabergHansen er stolte av å kunne bidra litt ekstra til aktiviteten, sier Svein-Gustav Sinkaberg (til venstre) og Signar Berg-Hansen i havbruksselskapet. foto: tom lysø

I desember gikk SinkabergHansen AS ut i lokalpressen og inviterte lokale lag og foreninger om å søke sponsorstøtte for året 2015 fra bedriften. Responsen lot ikke vente på seg

VIKNA: – Etter å vurdert nesten 70 ulike prosjekter med en samlet søknadsramme på godt over to millioner kroner, kan vi konkludere med at det er stor aktivitet i distriktet. Og ikke minst er det utrolig mange flinke folk som gjør en uvurderlig jobb for lokalmiljø, bolyst og videre utvikling.
Det sier Svein-Gustav Sinkaberg og Signar Berg-Hansen, som var de to av dem i foretaket som gikk på jobben med etter beste evne å vurdere alle henvendelsene.

– Ved at vi i denne omgang har landet på 16 ulike lag/foreninger og tiltak som får støtte, er vi stolte over å kunne bidra til at ulike ideer og investeringer til beste for fellesskapet kan gjennomføres, sier de to lederne i oppdrettsselskapet.

Da det på forhånd var satt av et konkret beløp til årets sponsing, kunne naturlig nok ikke alle gode ønsker bli innfridd. Samtidig ønsker de ansvarlige i SinkabergHansen alle gode ildsjeler lykke til videre – og oppfordrer til å søke på nytt ved en senere anledning.

Dette er mottakerne av «Støtte 2015» fra SinkabergHansen AS:

Rørvik IL turgruppa (Vikna) 25.000

Kula IL (Bindal) 20.000

Rørvik Vel (Vikna) 20.000

Barnas Turlag Ytre Namdal (Nærøy) 15.000

Bindal Fotballskole (Bindal) 15.000

MOT Vikna (Vikna) 15.000

Terråk IL (Bindal) 15.000

Gjerdinga Øylag (Nærøy) 13.000

Gråmarka IL (Nærøy) 10.000

Kolvereid IL ski (Nærøy) 10.000

Kolvereid IL hovedlag (Nærøy) 10.000

Gutter 16/Rørvik IL (Vikna) 10.000

Kjella Helselag (Bindal) 7.000

Skaga Grendelag (Nærøy) 5.000

Ungdommens kulturmønstring UKM (Vikna) 5.000

Bøkestad Utmarkslag (Bindal) 5.000.

Mer å lese på Namdalsavisa: