Har klart å samle opp hver tiende laks

Flere nyheter

Historisk dag da Namdal regionråd ble stiftet i Røyrvik

Fylkesmann-lærling imponert over namdalingene

Fem namdalinger tok norgescuppoeng – Bruvoll best på 10. -plass

Spår Hundseth helt i toppsjiktet

Både Foldafjord og Olav Duun måtte sette igjen passasjerer på Black Friday

– Aldri opplevd maken til pågang

Sigurd Wongraven savner tida i Namdalen

«Det hadde vært veldig artig å spille i Namsos»

Over tolv tusen laks rømte fra Marine Harvest sitt anlegg i Fosnes kommune. Drøyt tolv hundre er fanget så langt.

Namsos: 18. februar varslet Marine Harvest om skader på selskapets anlegg på lokaliteten Vedøya i Fosnes kommune. Telling viser at 12 263 laks har rømt fra anlegget.

Nøyaktig hva som har skjedd er fremdeles uavklart, men det er på det rene at anlegget har blitt påført uforholdsmessig store krefter fra en brønnbåt, sier regionsdirektør Ørjan Tveiten i en pressemelding fra Marine Harvest.

I forbindelse med skadene som oppstod, ble det også slått fast at mulighetene for rømming var til stede.

Marine Harvest har nå avsluttet tellingen av fisk i anlegget. Den viser at 12 263 laks har rømt som følge av skadene.

Det var 187 000 laks i de berørte merdene, med en snittvekt på 2,7 kg.

Marine Harvest betaler 500 kr. per innleverte fisk fra anlegget.

Selskapet satte ut et betydelig antall gjenfangstgarn umiddelbart etter at skadene oppstod, og 1 228 er fanget så langt.

Marine Harvest ser svært alvorlig på hendelsen og vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet og leverandører, gå gjennom hendelsesforløpet for å lære av det som har skjedd, sier Tveiten.

Mer å lese på Namdalsavisa: