SinkabergHansen utvider

NY AKTIVITET: Den nye lokaliteten i Tosenfjorden er en viktig arena når behovet for flere medarbeidere har meldt seg. Nå utvides det med fem nye stillinger. Foto: Tom Lysø

NY AKTIVITET: Den nye lokaliteten i Tosenfjorden er en viktig arena når behovet for flere medarbeidere har meldt seg. Nå utvides det med fem nye stillinger. Foto: Tom Lysø

SinkabergHansen ansetter flere medarbeidere til matfiskproduksjon med inntil fem ansatte i Bindal.

BINDAL: De nye medarbeiderne skal ivareta drifta ved anleggene i Heggvika, Mulingen og i Tosenfjorden. Det opplyser personalsjef Frode Lauritzen i ei pressemelding.

– SinkabergHansen erfarte responsen fra administrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen som meget imøtekommende ved etableringa i Tosenfjorden, sier Lauritzen og legger til:

– For selskapet er det derfor hyggelig at økt virksomhet i Bindal også bærer frukt i form behov for mer arbeidskraft. Samtidig håper vi vertskommunen noterer effekten i form av ytterligere jobber lokalt som positiv, sier Lauritzen.

Nå vil selskapet lyse ut nye stillinger der arbeidsoppgavene blant annet er å røkte laks og ivareta daglig drift ved anleggene. Det vil også starte en intern rekrutteringsprosess.

– Erfaring og kompetanse innen akvakultur er ønskelig og vil være en klar fordel. Samtidig er slik bakgrunn ikke noe absolutt krav fra vår side, signaliserer personalsjef Frode Lauritzen.

Per i dag har selskapet åtte medarbeidere innen matfiskproduksjon i Bindal, og blant disse er det mye kompetanse med klar overføringsverdi også når nye folk nå skal rekrutteres. Den økte aktiviteten gjør nå at det vil bli fem nye arbeidsplasser i Bindal. Totalt 13 i Bindal.

Mer å lese på Namdalsavisa: