Sinkaberg slakter strategien

UTSLAKTING VIRKER IKKE: Finn W. Sinkaberg mener dagens strategi i kampen mot PD ikke virker. – Å ta livet av pasienten er iallfall ikke svaret, mener oppdrettsveteranen.

UTSLAKTING VIRKER IKKE: Finn W. Sinkaberg mener dagens strategi i kampen mot PD ikke virker. – Å ta livet av pasienten er iallfall ikke svaret, mener oppdrettsveteranen.

– Å ta livet av all laks i anlegget når PD-smitte påvises, blir feil. Effekten står ikke i forhold til de reelle utfordringene og den store kostnaden, sier oppdretter Finn W. Sinkaberg.

NÆRØY: Strategien mot PD (Pankreas Disease) i regionen er igjen aktuell etter at Midt Norsk Havbruk nylig fikk påvist smitte ved sin lokalitet Humulen på grensa mellom Nærøy og Vikna. All fisk i dette anlegget slaktes ut, og et par uker fram i tid vil det fortsatt være usikkerhet rundt PD i regionen.Toppsjefen hos SinkabergHansen AS mener kontrollrutinene, samarbeidet med Mattilsynet og sterkt fokus på hygiene og smittekontroll må videreføres. Men samtidig er Finn W. Sinkaberg kritisk til kostnad og praktisk følge av dagens «utslaktingsrutine».


Støtter Dolmen

Oppdrettsveteranen er

Oppdrettsnæringa i Ytre Namdal skal holde Nord-Norge sykdomsfritt:

– Dyrt å være «filter»

Mattilsynet og Midt-Norsk Havbruk har kontroll over PD- utbruddet, men usikkerheten vil være der et par uker. Bransjen i distriktet føler uansett et sterkt press som «filter» mot sykdomsspredning nordover.

for hindring av videre spredning av PD nordover.

– Strategien koster mer enn det smaker. Over tid er utslakting prøvd, og erfaringa viser at det ikke nytter: PD dukker stadig opp i nye lokaliteter. Etter mitt syn er regelmessig brakklegging, gode soner og endelig effektiv vaksine det som på sikt vil fungere mot PD, sier Sinkaberg.

Han er klar på at grepet med «å ta livet av pasienten» iallfall ikke er svaret.

– Næringa og Mattilsynet må aktivt – og med åpent sinn – diskutere andre løsninger for det som i realiteten er en forsinkelsesstrategi mot PD, sier Sinkaberg.

Han kaller det urealistisk å tro at PD – som gradvis har beveget seg nordover langs kysten – kan stoppes for all framtid i «filtersonen» Namdalen.

– Erfaring tilsier at så ikke vil skje. I lys av dette er det ekstra påtvingende at næringa og myndigheter holder trykket oppe for å se andre muligheter og grep for å håndtere utfordringa. Det nytter ikke kun å lene seg til løsninga med ukritisk utslakting, framholder Sinkaberg.


Viktig for regionen

Han mener PD er ei utfordring som kun berører oppdrettsnæringa og den tilhørende industrien.

– Viruset har ingen innvirkning på villfisk, samtidig som laks med PD uten vesentlige problem kan vokse seg fram til menneskeføde med normal størrelse og kvalitet. For næringa i Namdalen er det imidlertid av stor betydning at det jobbes fram en justert strategi som både ivaretar bremsing av viruset og forutsigbar drift ved lokalitetene. Dette er særs viktig for den regionale industrien inn i framtida, sier Finn W. Sinkaberg.

Mer å lese på Namdalsavisa: