Skal diskutere alderdom med eldre

ELDREPOLITIKK: Amund Hellesø, Vikna Aps ordførerkandidat, inviterer de eldre til diskusjon tirsdag.

ELDREPOLITIKK: Amund Hellesø, Vikna Aps ordførerkandidat, inviterer de eldre til diskusjon tirsdag.

Flere nyheter

Leka gjør unna de tunge investeringene nå

Senere blir de mer beskjedent

Anne Ulvig får konsesjon på Elstad gård – Sviende nederlag for Erik Seem (Sp)

«Lønner seg å ha mektige venner»

Isopor brant under brygga ved Storsenteret i Namsos

– Bra at det ikke gikk verre

Namdalsstipendiaten viser seg fram

Ser skjønnheten i det døde

Vikna Arbeiderparti inviterer eldre i kommunen til et samråd med eldrepolitikken som tema.

VIKNA: Vikna Aps ordførerkandidat, Amund Hellesø, ønsker innspill fra de eldre i kommunen om en god alderdom.

– Vi er nå inne i en kommunevalgkamp og eldrepolitikk er et viktig tema som berører mange av våre innbyggere. Derfor vil vi i Vikna Arbeiderparti sette eldrepolitikk på agendaen gjennom et samråd med de politikken berører, sier Hellesø.

– Eldrepolitikk er et bredt felt og handler om alt fra pleie og omsorg for de svakeste, til viktige forebyggende- og helsefremmende tiltak, til glede for dem som har helsa i behold og kan og vil delta aktivt i samfunnet. Derfor er det viktig for oss å høre så mange røster som mulig, legger han til.

På eldresamrådet, som finner sted på Viknatunet tirsdag, vil Vikna Ap tilrettelegge for at alle deltakere kan komme med innspill til videre arbeid med eldrepolitikken i kommunen.

– Dette vil være verdifulle innspill for oss, som vil bidra til å videreutvikle vår eldrepolitikk i kommunen. Vi ser fram til gode debatter og gleder oss til å knytte nærmere bånd til både frivillige og andre som berøres av vår politikk daglig, sier Hellesø.

Det skal gjennomføres 102 slike samråd over hele landet tirsdag – derav tre i Namdalen: Vikna, Nærøy (frivillighetssentralen) og Overhalla (kommunestyresalen).


Mer å lese på Namdalsavisa: