Kommunen sendte kloakken rett i Sagelva

– Det luktet forferdelig

ÅSTEDET: Morten Aarmo ved stedet der han så flere kubikkmeter med kloakk bli spylt ut i elva.

ÅSTEDET: Morten Aarmo ved stedet der han så flere kubikkmeter med kloakk bli spylt ut i elva.

Flere nyheter

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Voldsbruk mot lærere i Nærøy blir sak for kommunestyret

Slår og spytter på lærere

Gatelys i grendene er dyrt for små grendelag

Lys tapper kontoene

Morten Aarmo reagerte da han så kommunens kloakk bli dumpet rett i elva. Fosnes kommune innrømmer at det ikke skulle skjedd.

SALSNES: – De dumpet kloakken rett i Sagelva som munner ut rett ved en badeplass. Jeg mener det kommunen har gjort er ulovlig og har bedt dem rydde opp, sier Morten Aarmo.

Det var i forrige uke Aarmo fikk seg en opplevelse som på godt norsk stinket. For da han var nede i fjæra for å se til moras naust, oppdaget han at kommunens septiktank så å si ble tømt rett i elva.


Måtte stenge kro


– I stedet for å rense kloakken i flere omganger ble den tømt i elva etter første rensing. Det luktet helt forferdelig. Så ille var det at kroa måtte stenge. Det var umulig å oppholde seg inne i den lukta, forteller Aarmo.

Han forteller at sjåføren av slambilen opplyste at det langt fra var første gang at slammet ble skylt ut i elva. Ifølge sjåføren hadde dette vært praksis de siste tre-fire årene forteller Aarmo.

Dagen etter dro derfor Aarmo tilbake for å ta vannprøve på stedet. Han har også sendt et brev til kommunen hvor ham ber dem rydde opp.


«Uønsket hendelse»


Knut Skreddernes, teknisk sjef i Fosnes kommune, innrømmer at det har skjedd en «uønsket hendelse ved slamtømming».

– Jeg har sendt en epost til selskapet som står for tømminga og bedt dem redegjøre for hendelsen samt fortelle hva som vil bli gjort for å unngå at noe liknende skjer igjen, forteller Skreddernes.

Han forteller videre at kommunen har tatt egne prøver i elva og elvemunninga i tillegg til de som Aarmo har tatt.

– Vi avventer svar på prøvene, samt tilbakemelding fra selskapet før vi eventuelt setter inn ytterligere tiltak.


Ingen forklaring


Skreddernes avviser imidlertid at kloakkslam har gått urenset i elva. Verken denne gang eller i åra før.

– Det så kanskje ikke helt bra ut, men alt som ble skylt ut i elva, skal ha vært renset.

– Men Aarmo hevder stanken var så ille at Salsneskroa måtte stenge?

– Det har jeg ingen forklaring på, sier Skreddernes.

Mer å lese på Namdalsavisa: