Kongeørna forsyner seg med namdals-lam

Nektes å skadefelle

UKLARE SVAR: Stefan Skulstad er fortsatt usikker på hva Lina Nøstvold hos Fylkesmannen tenker om erstatning for sau og lam drept av ørn.

UKLARE SVAR: Stefan Skulstad er fortsatt usikker på hva Lina Nøstvold hos Fylkesmannen tenker om erstatning for sau og lam drept av ørn.

Ikke knirkefritt: Medlemmene i Namdalseid og Osen Sau og Geit var ikke helt tilfreds med svarene fra Lina Nøstvold i Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Flere nyheter

Se bildeserie fra julekonsert

Ingen lager jul som D.D.E.

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Tonen var gemyttlig, men møtet mellom Fylkesmannen og sauebøndene gjorde det klart at de lever på hver sin rovdyrplanet.

NAMDALSEID: Det er kort oppsummert konklusjonen etter at Lina Nøstvold hos Fylkesmannens miljøvernavdeling deltok på et medlemsmøte i Namdalseid og Osen Sau og Geit (NOSG) i Sjøåsen torsdag kveld.

For mens Nøstvold fortalte at de tøyde reglene til bøndenes fordel, mente bøndene at reglene ble brukt mot dem hver gang det var mulig.

Som en i salen uttrykte det:

– Før måtte myndighetene bevise at det ikke var rovdyr som sto bak. Det klarte de ikke. Så nå må vi bevise at rovdyra står bak, og så kan de i ettertid si at det er noe annet uten å begrunne hva og hvorfor.

Og temaet engasjerer også i et område der mange tenker over at rovdyra ikke er like vanlig som i resten av Namdalen. Men det er kanskje fordi vi glemmer å se opp.

Synderen går fri

Kongeørna har i år tatt et 25 lam og 4 sauer i Nord-Trøndelag viser tall fra Miljødirektoratet. 17 er tatt i Namdalseid og Flatanger.

Men Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i to runder avslått søknad om skadefelling fordi «det knytter seg (..) stor usikkerhet til å felle det riktige, skadelidende individet».

– Det betyr i realiteten at ørna kan ta så mange sau den vil, for det er nærmest umulig å peke ut «synderen». Selv om vi skulle skyte ei ørn i det den tar et lam, så trenger det ikke være «riktig» ørn. Med et sånt system er vi dømt til å tape, sier Stefan Skulstad, som er leder i NOSG og har drøyt 200 vinterfora sauer i fjøset.

Sammen med Magnar Sivertsen fra Flatanger sendte han etter møtet et brev til Fylkesmannen hvor man ber om svar på fem spørsmål.

Som annet rovvilt

I brevet pekes det på at området hvor sauen deres beiter er et prioritert beiteområde for sau og at dette må tas hensyn til i forvaltninga av kongeørna.

«Kongeørn må forvaltes på lik linje med de andre rovviltartene for å redusere konflikten med beitenæringene», heter det i brevet.

For dem som var til stede på møtet torsdag, var det også klart at flere av bøndene opplever at de er i konflikt med Fylkesmannen.

– Jeg har vært i næringa i 35 år, men på grunn av dere er jeg nå lei, sa en bonde i salen henvendt til Lina Nøstvold.


Mer å lese på Namdalsavisa: