Kvartalsregnskapet for NTS ASA

NTS ASA fortsetter å levere gode tall

Espen Ledang Adm. dir. i NTS ASA

Flere nyheter

Se bildeserie fra julekonsert

Ingen lager jul som D.D.E.

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Voldsbruk mot lærere i Nærøy blir sak for kommunestyret

Slår og spytter på lærere

Regnskapet for tredje kvartal viser økt overskudd, selv om de totale driftsinntektene var mindre enn tilsvarende periode i fjor.

NAMSOS: Driftsinntektene i tredje kvartal endte på 109,9 millioner kroner, noe som ga et driftsresultat på 22,0 millioner kroner.

Det økte driftsresultatet skyldes i hovedsak at selskapets brønnbåtaktivitet har foregått med egne fartøyer og mindre med innleide fartøy.

I tillegg utviklinga i KB Dykk hatt ei positiv utvikling, mens det for selskapets sjøtransport-virksomhet har vært en nedgang.

Av børsmeldinga som følger kvartalsregnskapet, går det fram at 2015 så langt har vært et godt år for NTS.


Inntekt på 314 mill.


Ved utgangen av tredje kvartal var konsernets driftsinntekter på 314,8 millioner kroner, noe som er 10,8 mill. høyere enn for samme periode i fjor.

De økte inntektene har også ført til bedre tall på bunnlinja. Driftsresultatet for tredje kvartal ble på 53,1 millioner kroner, mot 42,1 mill. for samme periode i fjor. Resultatet før skatt endte på 37,9 mill, noe som er nesten 14 millioner kroner høyere enn til samme tid i fjor.

Mens både brønnbåtvirksomheten og KB Dykk leverer positive tall, går det litt tråere for Folla Sjøtransport. Omsetninga for tredje kvartal gikk ned fra 7,9 mill. i fjor til 4,9 mill. i år. Så langt i år er driftsinntektene knyttet til sjøtransporten redusert fra 17,0 til 12,6 millioner kroner. Resultatnedgangen skyldes en reduksjon i transporten av fiskefor, samt at Folla hadde et lengre verkstedopphold tidligere i år.

Mer å lese på Namdalsavisa: