Avtale om beredskapssamarbeid i Lierne

BEREDSKAPSAVTALE: Rådmann Karl Audun Fagerli og lokalforeningsleder i Lierne Røde Kors, Elin Danielsen, signerte tidligere denne uka den nye beredskapsavtalen.

BEREDSKAPSAVTALE: Rådmann Karl Audun Fagerli og lokalforeningsleder i Lierne Røde Kors, Elin Danielsen, signerte tidligere denne uka den nye beredskapsavtalen.

Flere nyheter

Historisk dag da Namdal regionråd ble stiftet i Røyrvik

Fylkesmann-lærling imponert over namdalingene

Fem namdalinger tok norgescuppoeng – Burvoll best på 10. -plass

Spår Hundseth helt i toppsjiktet

Både Foldafjord og Olav Duun måtte sette igjen passasjerer på Black Friday

– Aldri opplevd maken til pågang

Sigurd Wongraven savner tida i Namdalen

«Det hadde vært veldig artig å spille i Namsos»

Lierne kommune og Lierne Røde Kors signerte denne uka en formell avtale om beredskapssamarbeid.

LIERNE: – Lierne Røde Kors har i mange år hatt et veldig godt samarbeid med kommunen omkring beredskapsarbeid, sier lokalforeningsleder i Lierne Røde Kors, Elin Danielsen.

Den nye og forpliktende avtalen,mellom Lierne kommune og Lierne Røde Kors, omfatter blant annet det som går på samarbeid ved ekstraordinære hendelser som større ulykker, kriser og katastrofer.

Videre inneholder avtalen momenter som går på opplæring og kompetanse, i tillegg til generell beredskap på ulike områder.

Danielsen sier at selv om de allerede har et godt samarbeid, vil en slik avtale styrke lokalforeningas og kommunens samarbeid på viktige områder.

– Målet er at Røde Kors skal være en relevant og troverdig støtteaktør for myndighetene. Lokalt betyr dette at Røde Kors’ rolle er avklart og hvor begge parter har en forståelse for muligheter og begrensninger i samarbeidet; før, under og etter ekstraordinære hendelser og krise, sier hun.

Det å få på plass slike avtaler, er en del av Norges Røde Kors langtidsprogram og strategi for organisasjonens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap hvor det å forebygge og respondere for å redde liv er et av de viktigste målene.

Mer å lese på Namdalsavisa: