Trøndelagsdebatten har startet

DEBATT: Fylkesordfører På Sæther Eiden (H), og varaordfører Åste Marie Lande Lindau (KrF) forbereder seg til debatten som starter om noen få minutter.
            (Foto: Øivind Rånes)

DEBATT: Fylkesordfører På Sæther Eiden (H), og varaordfører Åste Marie Lande Lindau (KrF) forbereder seg til debatten som starter om noen få minutter.Foto: Øivind Rånes

Flere nyheter

Historisk dag da Namdal regionråd ble stiftet i Røyrvik

Fylkesmann-lærling imponert over namdalingene

Fem namdalinger tok norgescuppoeng – Bruvoll best på 10. -plass

Spår Hundseth helt i toppsjiktet

Debatten i fylkestinget omkring Trøndelagsutredninga er i gang. Diskusjonen vil dreie seg om fylkessammenslåing til ett Trøndelag.

STEINKJER: I oktober 2014 vedtok fylkestingene både i Nord-, og Sør-Trøndelag  å utrede en sammenslåing av Trøndelagsfylkene.

Utredningen og intensjonsplanen ble offentliggjort 4. november. Saken er lagt ut til  offentlig høring med svarfrist 5. februar 2016.

Samtidig arbeides det med  en søknad til departementet om nye oppgaver til regionen.

Følg debatten LIVE under artikkelen


Fylkestinget skal ikke vedta noe som konkret gjelder en eventuell sammenslåing under dette tinget. Det som debatteres er status per i dag og eventuelle innspill til det videre arbeidet.

Last ned hele utredninga


Tidligere denne uka ble «Ja til folkeavstemmingsalliansen» dannet, hvor kravet er at innbyggerne skal få stemme over en sammenslåing.

Fylkesrådet har så langt ment at  en slik avstemming ikke er nødvendig.


Det er planlagt felles fylkesting i begynnelsen av mars neste år,  hvor sammenslåingsspørsmålet skal drøftes.

Da vil høringsuttalelsene foreligge, samt hovedresultatene fra innbyggerundersøkelsen.

Det legges opp til at saken skal sluttbehandles i april i begge fylker.


 

Mer å lese på Namdalsavisa: