NTE-STYRET

Holstad ut


Arnhild Holstad trer etter eget ønske ut av styret i NTE Holding. Årsaken er at hun i fjor høst ble valgt til ordfører i Namsos. Valgkomiteen i NTE Holding foreslår at Unni Steinsmo, tidligere konsernsjef i Sintef, blir nytt styremedlem i hennes sted. Valget vil skje i bedriftsforsamlinga torsdag.

Mer å lese på Namdalsavisa: