Sinkaberg-Hansen er med på utviklinga av framtidas oppdrettsmerd

Sinkaberg-Hansen er med på utviklinga av framtidas oppdrettsmerd

SPENNENDE KONSEPT: De ferdige tegningene til det nedsenkbare oppdrettsanlegget er lagt fra ferdige, men denne skissen viser hvordan det testanlegget som Sinkaberg-Hansen skal sette ut nå i år kan bli seende ut.

SPENNENDE KONSEPT: De ferdige tegningene til det nedsenkbare oppdrettsanlegget er lagt fra ferdige, men denne skissen viser hvordan det testanlegget som Sinkaberg-Hansen skal sette ut nå i år kan bli seende ut.

TILLITSERKLÆRING: Svein-Gustav Sinkaberg synes det er flott at de blir involvert i utviklinga av det som kan vise seg å være nøkkelen til å utvide produksjonen av laks langs norskekysten.

Oppdrettsfirmaet Sinkaberg-Hansen er en av tre aktører som samarbeider om et nedsenkbart oppdrettsanlegg.

Marøya: – Dette er et veldig spennende prosjekt å være med på, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

Sammen med AKVA group og Egersund Net har de startet selskapet Atlantis Subsea Farming.

– Kort sagt utvikler vi et oppdrettsanlegg som kan senkes ned under vann, sier Sinkaberg.


Mange fordeler


– Nedsenkbare oppdrettsanlegg er brukt i forbindelse med andre arter. Men det er aldri prøvd på laks, sier Sinkaberg.

Det er en kjensgjerning at de fleste uønska hendelser i forbindelse med oppdrett skjer når fisken håndteres eller når været er som verst.

– Energien ifra bølgene har avtatt med 85 prosent nede på 10 meters dyp. Senker man anlegget enda dypere vil effekten fra bølger forsvinne helt.

Som en bieffekt så vil denne teknologien langt på veg fjerne problemene med lus.

– Lusa holder til i de 16 øverste meterne i sjøen. Senker vi laksen under det nivået vil problemene med lakselus kanskje forsvinne. Men det er en av de tingene vi nå skal prøve ut.

Også når det gjelder biologi er det uavklarte spørsmål som må besvares før dette blir en teknologi som blir tatt i bruk i full skala.


Lenger ut i havet


– Skal vi ha en mulighet til å oppfylle målet om en femdobling av lakseoppdrett må mye av økninga skje ute i åpent hav. Det er i dag allerede trangt nok inne i fjordene, sier Sinkaberg.

Et nedsenkbart anlegg vil tåle de forholdene som er ute i åpent hav.

– Det er selvfølgelig noen utfordringer knyttet til det. Blant annet når det gjelder å få fisken inn i merden og få den ut igjen på en sikker måte. Men dette er vi sikre på at skal løses. Det er teknologi på markedet, blant annet hentet fra oljenæringa, som vi mener skal kunne ha en overføringsverdi på det vi er i gang med.


  • LES OGSÅ:

    Viktig for oppdrettsnæringa

    Det nye selskapet som utvikler det nye oppdrettskonseptet søker nå myndighetene om seks utviklingstillatelser for å drive storskala testing.


Allerede i år skal ei forsøksmerd ut i sjøen.

– Den vil det ikke være fisk i. Men oppnår vi de ønska resultatene kan vi være i gang med fisk i liten skala allerede i 2017.

Hvor langt de eventuelt skal ut er heller ikke avklart.

– Kan vi senke anlegget til for eksempel 40 meter så er det ingen begrensninger på hvor langt ut vi kan gå, sier Sinkaberg.

Mer å lese på Namdalsavisa: