Bygde-Høyre må ta ulvekampen

Flere nyheter

Se bildeserie fra julekonsert

Ingen lager jul som D.D.E.

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Voldsbruk mot lærere i Nærøy blir sak for kommunestyret

Slår og spytter på lærere

Fredag før påske la regjeringa fram sin stortingsmelding om ulvepolitkken. Meldinga sender sjokkbølger rundt i landet. Partiene som lovte «en helt annen forvaltning i forhold til det totale bestandsmålet på ulv.» (Gunnar Gundersen, Høyre til NTB 11. oktober 2012), har lagt fram en stortingsmelding som vil føre til mer ulv i Norge.

Mer ulv vil gjøre det enda vanskeligere å drive med beitebruk, å bruke utmarka i form av jakt og annet friluftsliv, og enda flere vil oppleve håpløsheten og maktesløsheten i hverdagen som ulven medfører.

Senterpartiet mener at Norge ikke er internasjonalt forpliktet til å ha en egen ulvestamme. Ulvepolitikken går på bekostning av bosetting, livskvalitet og næringsdrift. Det er godt å se at Høyre sine fylkeslag i Oppland, Nord-Trøndelag og Hedmark er av samme oppfatning. I stortingsmelding er det en ensidig tolkning av den internasjonale konvensjonen om biologisk mangfold. Norges forpliktelser tolkes til å være å ha egne rovviltbestander, noe som vil føre til at mange arter forsvinner fra norsk natur etter hvert som stadig større beitearealer går ut av bruk og gror igjen. Dette er stikk i strid med konvensjonens intensjon.

Sannheten er at Bernkonvensjonen gir oss et nasjonalt handlingsrom og den pålegger å veie ulike hensyn opp mot hverandre for å oppnå en balansert løsning.

Til helga arrangerer Høyre sitt landsmøte. Senterpartiet håper at Ring 3-Høyre må gi tapt for bygde-Høyre, og at distriktene får gjennomslag for at respekten for enkeltmennesket og eiendomsretten ikke skal måtte vikte for rovviltpolitikken. Sammen med Frp vil vi da ha flertall for en ny rovviltpolitikk.


Mer å lese på Namdalsavisa: