Nei til Brøndbo Holding

Flere nyheter

Nummer ni på Beitostølen

– Et skikkelig kick!

Formo og Kværnø seiret i Tommy Gåsbakks minneturnering

De «gamle» fortsatt eldst

Adrian (18) ga alt for Namsos i lag-NM i judo

– Aldri kjent verre smerte

OVERHALLA: Brøndbo Holding AS har søkt Overhalla kommune om varig reduksjon av festeavgifta for to parseller på Skage industriområde. Det vises til at det er varierte festeavgifter på industriområdet og selskaet ber om at den årlige festeavgifta settes til 1.500 kroner per dekar. I dag betales det 3.458 kroner og 3.104 kroner for to festekontrakter som selskapet har.

Rådmannen foreslår overfor formannskapet og kommunestyret at søknaden avslås og henviser til signerte kontrakter med akseptert festeavgift på inngåelsestidspunktet.

Mer å lese på Namdalsavisa: