Politisk enighet om å flytte gods fra bil til sjø

300.000 trailerlass over på båt

BRA FOR NAMDALEN: Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) tror det nye initiativet fra regjeringa om flytting av gods fra veg til sjø vil få stor betydning for Namdalen.

BRA FOR NAMDALEN: Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) tror det nye initiativet fra regjeringa om flytting av gods fra veg til sjø vil få stor betydning for Namdalen.

Regjeringa og støttepartiene offentliggjorde tirsdag en plan for å få mer gods over fra bil til båt.

RØRVIK: Nord-Trøndelag Havn IKS bygger stort i Rørvik, og det er store planer om å flytte en stor del av fisketransporten som går fra distriktet over fra bil til båt.

Nå har regjeringspartiene med sine to støttepartier gått sammen om et mål om å flytte 300.000 trailerlass fra bil til båt innen 2030. Det er 30 prosent av den transporten som i dag fraktes over 300 km.

Allerede til høsten vil regjeringa legge fram konkrete tiltak for å få vareeierne, de som bestiller transporten, til å velge sjøvegen.

Hva disse tiltakene består av er ennå ikke klart, men det antydes direkte tilskudd til vareeierne.

– Dette er godt nytt. Det er noe både Rørvik Havn og næringslivet i Namdalen har bedt om i lengre tid. Dette vil gi en kjempemulighet for videre utvikling av Rørvik Havn i et samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H).


Nasjonal transportplan


Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, i lag med støttepartiene Venstre og KrF, tar mål av seg å få økt satsing på sjøgående transport inn i neste Nasjonal Transportplan (NTP) som vil gjelde fra 2018.

Agdestein mener dette vil få stor betydning for blant annet trafikksikkerheten i Namdalen.

– Flytting av gods som fisk og tømmer fra trailere til sjøtransport vil redusere belastninga på et ulykkesutsatt og underdimensjonert vegnett i regionen, som for eksempel fylkesvegen fra Vikna/Nærøy til Gartland/E6 og Fv. 17, sier hun.

I NTP skal det også inn en egen nærskipsfartsstrategi som skal se alle tiltak i sammenheng. Blant annet skal det i denne strategien vurderes tiltak for å få ned håndteringskostnadene i havner, avgiftsregimet for nærskipsfarten skal gjennomgås og det skal vurderes hvordan man kan stimulere til å ta i bruk lavutslippsteknologi.

I tillegg skal den nye NTP ha en gjennomgang av havnestrukturen, og det skal prioriteres helhetlige knutepunkt slik at investeringer i fartøy følges opp i form av investeringer i havner.

Hvilke tiltak som skal settes inn, hvor mye de vil koste og hvor pengene til tiltakene skal hentes, er ikke klart ennå.

Mer å lese på Namdalsavisa: