Politiet i Namdalen

Flere nyheter

Tverrfaglig team i på Namsos bo- og velferdssenter fikk historiens første Innovasjonsprisen helse og omsorg

Lorents (90) har blitt sprek som en fole

Julehandelen har hatt en litt treg start, men hos noen går salget strykende

Service går aldri av moten


Den nye politimesteren Nils Kristian Moe i Trøndelag har tegnet et nytt politikart. Ikke uventet vil flere lensmannskontor forsvinne. I Namdalen mener Moe at det skal holde med tre lensmannskontor – i Namsos, Grong og Nærøy.

En skal ikke langt tilbake i tid da Trond Prytz var den siste politimesteren i Namdalen og fikk i oppgave å bygge nye Nord-Trøndelag politidistrikt. Politimester Prytz var framsynt og så hva som ville komme av strukturelle forandringer innen etaten, og handlet deretter. Et av grepene hans var å slå sammen Vikna- og Nærøy lensmannskontor. Slikt ble det bråk av. men selv de mest innbitte kritikerne ser i ettertid at det var lurt å samle politiressursene.

Lensmannsetaten har historisk stått sterkt i det langstrakte Norge med en spredt befolkning. Det er ingen tvil om lensmannskontorene førte til at politiet hadde en nærhet til befolkninga som ikke lar seg gjøre å erstatte, selv om en nye reformen heter nærpolitireformen. Noe av lokalkunnskapen vil nå måtte forsvinne.

Derfor er det forståelig at overhallaordfører Per Olav Tyldum stiller flere spørsmål om den nye hverdagen i forhold til politiets tilstedeværelse og om politiets sentralisering vil gå utover distriktene. Tidligere politimester Prytz råder alle kommunene til å være tydelig på å melde inn sine behov til politimester Moe. Prytz har helt rett i at det viktigste er at politiet er tilgjengelig og at politioppgavene blir løst. Kanskje bør ordfører Tyldum rådføre seg med sine kolleger i Ytre Namdal før han sender sin bestillingsliste.

Avtroppende lensmann Stein Erik Granli i Namsos mener at det bør være et eget lensmannskontor i Lierne, som sammen med Røyrvik har sju grenseoverganger til Sverige. Ordfører Bente Estil i Lierne stiller seg bak dette, men hun er mest opptatt av politiet utfører de oppgaver som kommunen er mest tjent med. Til det behøver det ikke nødvendigvis å være et eget lensmannskontor til enhver tid i Lierne.

Forandringene vil komme. Ordførere og lokalpolitikere bør i denne omgangen fri seg fra lokaliseringstankene og være mer opptatt av innholdet i politiets arbeid, som for eksempel responstida. Her er det åpenbart et sprik mellom hva som er målsettinga fra politiets øverste ledelse og hva som har vært realiteten i det daglige. Dessuten er det av stor betydning at politiet i Namdalen opprettholder dagens bemanning.Mer å lese på Namdalsavisa: