Prosjekt rettet mot flyktninger

1,8 mill til integrering av flyktninger

INTEGRERING: Sparebank 1 SMN støtter intergreingsarbeidet for flyktninger med 1,8 mill. kr. ILLUSTRASJONSBILDE.
            (Foto: Tom Lysø)

INTEGRERING: Sparebank 1 SMN støtter intergreingsarbeidet for flyktninger med 1,8 mill. kr. ILLUSTRASJONSBILDE.Foto: Tom Lysø

Flere nyheter

Kuben-LAN 2017

E-sport i Grong

Namsosbokseren er klar for større oppgaver etter gårsdagens brakseier

Tidligere verdensmester frir til Simen

Sparebankstiftelsen SMN har bevilget 1,8 millioner kroner til et treårig integreringsprosjekt rettet mot flyktninger med midlertidig eller permanent opphold i Norge.

TRONDHEIM: Med støtte fra bankstiftelsen vil stiftelsen KUN, som jobber for likestilling, inkludering og ikke-distriminering i Norge og internasjonalt, og Røde Kors Nord-Trøndelag, utvikle og tilby et to-årig program for små distriktskommuner i Nord-Trøndelag som vil legge til rette for god integrering av innvandrere.

KUN og Røde Kors vil bruke sin lange erfaring med å arbeide med utvikling i lokalsamfunn, mobilisere frivillighet og iverksette tiltak for innvandrere i et program som skal omfatte både frivillighet, arbeidsliv og kommunale tjenester.

Prosjektet er et svar på utfordringer mange små kommuner over hele landet har framover – de bosetter flyktninger for første gang. For mange lokalsamfunn er dette det som kan få nedgangen i folketallet til å snu, og da gjelder det å sørge for at innvandrerne trives og får mulighet til å bruke ressursene sine dit de kommer.

Det skal utvikles et program som:

• Mobiliserer frivilligheten for å utvikle tilbud med og for innvandrere

• Øker integreringskompetansen i kommunen og synliggjør innvandrere som ressurs i lokalsamfunnet.

• Tar i bruk verktøy for godt integreringsarbeid

• Utvikler samarbeid i lokalsamfunnet

• Bygger på brukermedvirkning

• Er overførbart og kan brukes over hele landet.

Alle utenlandske innvandrere skal inkluderes i prosjektet – både arbeidsinnvandrere, ekteskapsinnvandrere og personer som har kommet som flyktninger.

Mer å lese på Namdalsavisa: