Døde etter diagnosefeil av Sykehuset Namsos

DØDE AV DIAGNOSEFEIL: Namdaling fikk uforsvarlig hjelp på sykehuset i Namsos

DØDE AV DIAGNOSEFEIL: Namdaling fikk uforsvarlig hjelp på sykehuset i Namsos

Flere nyheter

Historisk dag da Namdal regionråd ble stiftet i Røyrvik

Fylkesmann-lærling imponert over namdalingene

Fem namdalinger tok norgescuppoeng – Bruvoll best på 10. -plass

Spår Hundseth helt i toppsjiktet

Namdalingen fikk epilepsi-behandling. Da kreftsvulsten ble oppdaget, var det for sent.

Dette melder Trønder-Avisa

Nå rettes det kraftig og omfattende kritikk mot sykehuset.  På vegne av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ber fylkeslege Marit Dybdal Kverkild om at Helse Nord-Trøndelag gjennomfører en egen risiko- og sårbarhetsanalyse ved sykehuset.

Feil diagnose

Den avdøde namdalingen ble først innlagt ved sykehuset i 2014. Da slet han med anfall og spasmer.

Etter innleggelsen, konkluderte helsepersonellet ved Sykehuset Namsos med at mannen hadde epilepsi.

Han ble derfor satt på epilepsi-medisin – og sendt heim, skriver T-A.

I tilsynssaken går det fram at da pasienten først fikk kreftdiagnosen ved Sykehuset Namsos, ble det opplyst «at svulsten ikke er hurtigvoksende og at det derfor ikke nødvendigvis haster å bli sendt til St. Olavs Hospital for videre undersøkelse.»

Uforsvarlig helsehjelp

Da pasienten ble innlagt ved St. Olavs, fikk han beskjed «om at svulsten er stor, aggressiv og hurtigvoksende, og at den ikke lar seg operere grunnet omfanget.»

Mannen døde av kreftsvulsten i hjernen i 2015, og nå stiller pårørende spørsmål ved om deres kjære fortsatt kunne vært i live om sykehuset hadde oppdaget kreftsvulsten på et tidligere tidspunkt.

Både sakkyndig og fylkeslege Kverlid konkluderer med at pasienten ikke har fått forsvarlig helsehjelp ved Sykehuset Namsos.

Mer å lese på Namdalsavisa: