Namsen Live om dagens fiskere

Flere nyheter

Alt kveitefiske på Sklinnabanken stanses umiddelbart

Frykter giftskandale

Den gamle brannstasjonstomta er ryddet og planert

Her kan du parkere gratis inntil videre

Sivert Moe er tilbake med ny podkast

Snooze-fornuftig om anger

Namsen er viktig for folket i de fem kommunene som har elva innenfor sine grenser. Men er folket som bor der klar over hvor mange utenfor disse kommunene som har trykket Elvenes dronning til sitt bryst.

På Melhusvaldet i Overhalla møtte vi ordfører Per Olav Tyldum og leder i Namsenvassdragets Elveierforening Jan Olav Tømmerås. De fortalte om elva og ikke minst om verdien elva har for lokalsamfunnet og for nasjonen.

Mer å lese på Namdalsavisa: