Gode halvårstall for Namdalens største bank

– Nærhet er nøkkelen

Økt vekst: Banksjef Ole Anders Olsen – her flankert av bedriftsrådgiverne Kjetil Mørkved (til venstre), Kjell Erik Strøm og Odd Ivar Løvhaugen – er fornøyd med utviklinga til Sparebank 1 SMN i Namdalen.

Økt vekst: Banksjef Ole Anders Olsen – her flankert av bedriftsrådgiverne Kjetil Mørkved (til venstre), Kjell Erik Strøm og Odd Ivar Løvhaugen – er fornøyd med utviklinga til Sparebank 1 SMN i Namdalen.

Selger godt: Anders Jensen hos Eiendomsmegler 1 i Namsos.

Flere nyheter

Se bildeserie fra julekonsert

Ingen lager jul som D.D.E.

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Voldsbruk mot lærere i Nærøy blir sak for kommunestyret

Slår og spytter på lærere

– Sparebankmodellen er fortsatt liv laga, slår banksjef Ole Anders Olsen fast. Sparebank 1 SMN befester sin posisjon både som bank og eiendomsmekler.

NAMSOS: – Vi har hatt en vekst på 11 prosent på privatmarkedet i Namdalen så langt i år. Når vi vet at kredittveksten totalt på landsbasis ligger på 5-6 prosent, må det betegnes som svært bra, sier Olsen.

Ifølge ham har banken hentet inn like mange nye kunder i løpet av første halvår i 2016 som i løpet av hele fjoråret.

– Lokal tilhørighet er viktig for kundene. Vi forventer også nye kunder i løpet av andre halvår, når Danske Bank legger ned virksomheten i Namsos, sier Olsen.

– Hvordan er situasjonen på bedriftsmarkedet?

– Også der er nærhet viktig. Vi ser at bedrifter opplever det som greit å ha en lokal bank i ryggen. I Namdalen er vi forholdsvis skjermet for de store konjunkturendringene som har rammet andre områder i landet, sier Olsen.

Økte tap

Men ser vi på halvårsresultatet til Sparebank 1 SMN totalt, er det påvirket av nedturen i oljebransjen.

Banken fikk et resultat på 771 millioner kroner i første halvår i år mot 871 millioner i samme periode i fjor.

– Resultatet påvirkes av økte tap, i all hovedsak knyttet til oljerelatert virksomhet på Sunnmøre, sier konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN som likevel er fornøyd.

– Den underliggende driften i banken er god. Vi opplever en sunn og god vekst i finansiering av boliger. Veksten kommer selv om vi tidlig i år innførte strammere kredittpraksis.

– Økt markedsandel

Også avdelingsleder Anders Jensen i Eiendomsmegler 1 i Namsos – som inngår i bankkonsernet – er fornøyd.

– Vi har økt markedsandelen vår med seks prosent det siste året. To av tre brukte boliger som ble omsatt i Namdalen første halvår i 2016 ble solgt gjennom oss, sier Jensen.

Han legger til grunn tall fra Eiendomsverdi, som registrerer aktiviteten i hele det norske boligmarkedet.

– Av de 222 boligene som ble omsatt de seks første månedene solgte vi 146, sier Jensen.

Det tette båndet mellom bank og mekler er avgjørende for å lykkes, mener både banksjef Ole Anders Olsen og mekler Anders Jensen.

Mer å lese på Namdalsavisa: