Se bildene fra Pe-Torsa

SPRER FRYKT: Predikanten Josef Engstrøm (Gudmund Kveli) kommer til Oppgår'n med dommedagsprofetier. Kvinnfolka, fra venstre: Maren (Randi Devik), Hjørdis (Tina Bengtsson), Lise (Kristin Østnord), Magda (Laila Østnor) og Dordi (Aud Totland) lar seg skremme. FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

SPRER FRYKT: Predikanten Josef Engstrøm (Gudmund Kveli) kommer til Oppgår'n med dommedagsprofetier. Kvinnfolka, fra venstre: Maren (Randi Devik), Hjørdis (Tina Bengtsson), Lise (Kristin Østnord), Magda (Laila Østnor) og Dordi (Aud Totland) lar seg skremme. FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

FORELSKA: Piga Dordi (Aud Totland) forelsker seg i prest og forsikringsagent Aksel (Jørn Ove Totland), og håper å få levd litt i synd før dommedag kommer. FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

FORELSKA: Piga Dordi (Aud Totland) forelsker seg i prest og forsikringsagent Aksel (Jørn Ove Totland), og håper å få levd litt i synd før dommedag kommer. FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

IKKE HELT HELDIG: Agust (Arvid Kvetangen) vil så gjerne sjarmere Hørdis (Tina Bengtsson), men skjønner ikke helt hvordan han skal få det til. FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

IKKE HELT HELDIG: Agust (Arvid Kvetangen) vil så gjerne sjarmere Hørdis (Tina Bengtsson), men skjønner ikke helt hvordan han skal få det til. FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

HAN LEVER: Stor glede i Oppgår'n når odelsguten Agust (Arid Kvetangen) ikke er død allikevel. Fra venstre Dordi (Aud Totland), Hørdis (Tina Bengtsson) Serianne (Roland Aagård), Pe-Torsa (Kjell Kvetangen), Magda (Laila Østnor) og Daniel (Stein Rosten). FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

HAN LEVER: Stor glede i Oppgår'n når odelsguten Agust (Arid Kvetangen) ikke er død allikevel. Fra venstre Dordi (Aud Totland), Hørdis (Tina Bengtsson) Serianne (Roland Aagård), Pe-Torsa (Kjell Kvetangen), Magda (Laila Østnor) og Daniel (Stein Rosten). FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

HAN LEVER: Stor glede i Oppgår'n når odelsguten Agust (Arid Kvetangen) ikke er død allikevel. Fra venstre Dordi (Aud Totland), Hørdis (Tina Bengtsson) Serianne (Roland Aagård), Pe-Torsa (Kjell Kvetangen), Magda (Laila Østnor) og Daniel (Stein Rosten). FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

HAN LEVER: Stor glede i Oppgår'n når odelsguten Agust (Arid Kvetangen) ikke er død allikevel. Fra venstre Dordi (Aud Totland), Hørdis (Tina Bengtsson) Serianne (Roland Aagård), Pe-Torsa (Kjell Kvetangen), Magda (Laila Østnor) og Daniel (Stein Rosten). FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Pe-Torsa FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

IKKE HELT HELDIG: Agust (Arvid Kvetangen) vil så gjerne sjarmere Hørdis (Tina Bengtsson), men skjønner ikke helt hvordan han skal få det til. FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

IKKE HELT HELDIG: Agust (Arvid Kvetangen) vil så gjerne sjarmere Hørdis (Tina Bengtsson), men skjønner ikke helt hvordan han skal få det til. FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

SPRER FRYKT: Predikanten Josef Engstrøm (Gudmund Kveli) kommer til Oppgår'n med dommedagsprofetier. Kvinnfolka, fra venstre: Maren (Randi Devik), Hjørdis (Tina Bengtsson), Lise (Kristin Østnord), Magda (Laila Østnor) og Dordi (Aud Totland) lar seg skremme. FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

SPRER FRYKT: Predikanten Josef Engstrøm (Gudmund Kveli) kommer til Oppgår'n med dommedagsprofetier. Kvinnfolka, fra venstre: Maren (Randi Devik), Hjørdis (Tina Bengtsson), Lise (Kristin Østnord), Magda (Laila Østnor) og Dordi (Aud Totland) lar seg skremme. FOTO: BJØRN TORE NESSFoto: BJØRN TORE NESS

1 / 55
Mer å lese på Namdalsavisa: