FOSNES

Ja til utbygging på Mo gård

Flere nyheter

Bilkjøring har rasert fire kilometer av skiløypa på Spillum

Løypesjefen: – Jeg blir bare lei meg!

I 1957 startet Bjørn Lie Namsos Vektløfterklubb. 60 år senere er han fortsatt pådriver i miljøet.

Snart 82 år, men fortsatt sterk som en Bjørn ...

FOSNES: Formannskapet i Fosnes har sagt ja til planene om utbygging og ombygging ved Mo gård på Salsnes. Firma Albert Collet har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om ombygging av deler av eksisterende bygningsmasse og bygging at et nytt bygg som skal øke overnattingskapasiteten på gården.

Selskapet har samtidig fått ja til sin søknad om flytting av atkomstvegen og etablering av ny parkeringsplass. I søknaden vises det til at økt standard og kapasitet på overnattingstilbudet er nødvendig for å møte markedets forventninger.

Mer å lese på Namdalsavisa: