NAMDALSEID

Sanerer renseanlegg i Namdalseid

Flere nyheter

«Halve» namdalsbenken blir samferdselspolitikere

Namdalen baner veg

Åpner tomtesalget i november

Snart oppstart i Skorovatn

Flertall for å kjøpe brakker til 15,5 millioner for å huse voksenopplæringa

Skal kjøpe brakker til 15,5 millioner

Bakklandet og Nærøy kommer best ut av namdalske legekontor i Forbrukerrådets test

– Vi har forstått at vi er en servicebedrift

NAMDALSEID: Det er tidligere satt av tre millioner kroner til sanering av renseanleggene på Korsen og ved Statland skole. Etter at anbudsrunden er gjennomført, viser det seg at arbeidene vil koste litt i overkant av fem millioner kroner.

Rådmannen foreslår at politikerne vedtar at prosjektene gjennomføres i løpet av høsten og at de økte kostnadene finansieres ved låneopptak. 78 prosent av kostnadene knyttes til at renseanlegget ved Korsen skal saneres og at kloakken skal overføres til Fallet renseanlegg.

Mer å lese på Namdalsavisa: