Vant gevær til 10.000 kroner

HOVEDPREMIE: Bjørnar Sagvik, Oddvar Mørkved Hustad, Erlend Lande Lilleberre, Aksel Håkonsen og lensmann Erling Lundstadsveen foretok trekkinga av vinneren av et gevær til 10.000 kroner. Det ble Jan Aage Hoddø. I tillegg vant Knut Nordfjellmark en kikkert til 1.500 kroner.

HOVEDPREMIE: Bjørnar Sagvik, Oddvar Mørkved Hustad, Erlend Lande Lilleberre, Aksel Håkonsen og lensmann Erling Lundstadsveen foretok trekkinga av vinneren av et gevær til 10.000 kroner. Det ble Jan Aage Hoddø. I tillegg vant Knut Nordfjellmark en kikkert til 1.500 kroner.

Flere nyheter

Tverrfaglig team i på Namsos bo- og velferdssenter fikk historiens første Innovasjonsprisen helse og omsorg

Lorents (90) har blitt sprek som en fole

Julehandelen har hatt en litt treg start, men hos noen går salget strykende

Service går aldri av moten

– Nummer 23! Han vant geværet!

OVERHALLA: Inne på lensmannskontoret i Overhalla trekker Erling Lundstadsveen opp en rosa lapp med et tall på fra politilua.

– Tallet er 23! Hvem var det som hadde det nummeret? sier Lundstadsveen og retter seg mot Bjørnar Sagvik i Overhalla utmarkslag.


Regulerer bestanden


– Det var Jan Aage Hoddø, det. Det var egentlig rettferdig, han er en av dem som har skutt mest, sier Oddvar Mørkved Hustad og Erlend Lande Lilleberre i bakgrunnen.

I september i 2014 ble det innført et eget smårovvilt-kort i Overhalla etter at skuddpremieordninga på smårovvilt – dyr som rev og kråkefugler – ble avviklet.

Da etablerte Overhalla utmarkslag, jeger og fisk, fjellstyret i samarbeid med kommunen et smårovvilt-kort. Nå, to år senere, har kortet blitt en suksess.

– Bakgrunnen for dette kortet var for å prøve å holde smårovvilt-bestanden nede, forteller Bjørnar Sagvik i Overhalla utmarkslag og viltrådet.

"For å holde trykket oppe, har et samlet Overhalla gått sammen om dette smårovvilt-kortet"
Oddvar Mørkved Hustad
Overhalla ettersøksring


Konkurranse


– Noe måtte gjøres, og for å holde trykket oppe, har et samla Overhalla gått sammen om dette smårovvilt-kortet, forteller Sagvik sammen med Oddvar Mørkved Hustad i Overhalla ettersøksring og viltrådet.

24 kjøpte kortet i 2016. Et tall Sagvik imidlertid håper vil øke foran salget av det neste kortet - ved hjelp av konkurranse.

– I år trakk vi fra alle som hadde kjøpt kortet. Neste gang tror jeg at den som skyter mest dyr – også vinner hovedpremien, sier Sagvik.

Mer å lese på Namdalsavisa: