NAMDALEN

Felles regionråd

Da ordførerne i Namdalen møttes til møte i Region Namdal før helga, ble man enige om å intensivere arbeidet med etablering av et felles regionråd for Namdalen.

Det ble på møtet enighet om en framdriftsplan hvor de enkelte kommunestyrene i løpet av oktober/november behandler spørsmålet om framdrift i prosessen.

Det tas sikte på at endelige vedtak om blant annet sammenslåing, arbeidsoppgaver, sammensetning og økonomi fattes innen 1. oktober 2017 og at et felles regionråd er etablert 1. januar 2018.

Mer å lese på Namdalsavisa: