NAMSSKOGAN

Ja til områdeplan i Skorovatn

FJELLANDSBY: Dette er noe av dagens Skorovatn sett fra sør. I området bak sentrum kan det bli mange fritidshus. FOTO: PRIVAT

FJELLANDSBY: Dette er noe av dagens Skorovatn sett fra sør. I området bak sentrum kan det bli mange fritidshus. FOTO: PRIVAT

Flere nyheter

SkaMik vant pris

Vokser raskest i Norge

Dødsfallet i Overhalla:

Stefaren må sitte videre i varetekt

Rektor og FAU-leder reagerer på at Høknes blir skåret over samme lest

– Kjenner oss ikke igjen

Val videregående skole planlegger oppstart av kristen grunnskole

Ny skole for 75 elever


SKOROVATN: Etter to høringsrunder anbefaler nå rådmannen i Namsskogan at forslaget til områdeplan for Skorovatn godkjennes.

Både ved første og andre gangs høring kom det innsigelser fra Fylkesmannen og fra reindriftsnæringa. I juni ble det gjennomført mekling som førte til at to området på den delen av planen som omfatter høgfjell, ble tatt bort.

Rådmannen mener at den nye planen tar hensyn til både reindriftsnæringas og utbyggernes interesser og at den derfor kan godkjennes.

Satser på oppstart i Skorovatn i 2015

Mer å lese på Namdalsavisa: