Vil etablere snøskuterløype for fornøyelseskjøring

Illustrasjonsfoto. 
            (Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB)

Illustrasjonsfoto. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTBOVERHALLA: Med 17 mot tre stemmer har Midtre Namdal samkommunestyre vedtatt at det skal startes en prosess med etablering av snøskuterløype for fornøyelseskjøring i Overhalla, Namsos, Namdalseid og Fosnes.

Arbeidet skal bygge på grunnlaget som ble lagt da det i 2013 ble søkt om deltakelse i forsøksprosjektet med fornøyelseskjøring.

Det forutsettes at løypa i hovedsak vil gå etter ubrøyta skogsbilveger.

Det anføres at løypene tidligst vil være klare til bruk fra vinteren 2017/2018.

Mer å lese på Namdalsavisa: