Stort forfall preger fasaden på Seniorhuset

Nå blir det oppussing

Arnhild Holstad og Gunnar Hojem i Namsos Ap vil bevilge penger på 2017-budsjettet for å kunne oppgradere Seniorhuset.
            (Foto: Mats Ivar Sandmo)

Arnhild Holstad og Gunnar Hojem i Namsos Ap vil bevilge penger på 2017-budsjettet for å kunne oppgradere Seniorhuset.Foto: Mats Ivar Sandmo

Behovet for oppussing har vært der lenge, men midlene har manglet. Nå lover Namsos Ap at Seniorhuset skal prioriteres.

NAMSOS: – Det har vært kjent lenge at noe burde gjøres, men kommunens anstrengte økonomi har satt ting på vent. Nå har vi råd til å ta det, og vår tydelige bestilling til rådmannen er at det blir satt av penger til denne investeringa på 2017-budsjettet, opplyser ordfører og leder i Namsos Ap, Arnhild Holstad.

Trygg på flertall

Hun er trygg på at dette vil bli gjennomført.

– Vi har vært i samtaler med andre partier og er sikker på at dette går gjennom i kommunestyret, sier hun.

Ifølge Ap-representant Gunnar Hojem er oppussing av Seniorhuset maktpåliggende.

– Bygningsmassen er fra 70-tallet og bærer tydelig preg av manglende utvendig vedlikehold. Vi ser for oss en betydelig standardheving som inkluderer ny fasade, nytt tak og ny isolering, sier Hojem.

– Har dere en kostnadskalkyle for oppussinga?

– Det vil trolig koste et sted mellom 20 og 25 millioner kroner. Det blir uansett dyrere å vente, sier Holstad.

Husleieøkning

Det er 47 boenheter i Seniorhuset, og for leietakerne vil oppussinga bety ei økning i leieprisen.

 – Det vil bety ei mindre husleieøkning, slik at den kommer på nivå med liknende, kommunale boenheter andre plasser i Namsos, forklarer Hojem.

Han påpeker at oppgraderinga vil bety mye for både trivsel og stolthet for dem som bor der og alle som bruker huset.

– Eldres ve og vel er svært viktig for Namsos Ap; det er ei gruppe vi er opptatt av å ta vare på.

Oppdraget vil bli lagt ut på anbud så raskt som mulig etter at vedtaket blir fattet, og Ap håper på oppstart i løpet av 2017.

Mer å lese på Namdalsavisa: