Overhalla:

Bruker en million til nye avløpsrør

Flere nyheter

Se bildeserie fra julekonsert

Ingen lager jul som D.D.E.

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse


Formannskapet i Overhalla innstiller overfor kommunestyret på at det bevilges 1.050.000 kroner til rehabilitering og utskifting av avløpsrørene på Gansmo/Moan.

De nåværende rørene er av betong og i perioder har det vært problemer med tette rør.

Nå skal rørsystemet utbedres ved å trekke nye rør i de eksisterende betongrørene. Metoden velges for å unngå graving i mange boligtomter. Det tas sikte på å starte arbeidet så fort anbudsrunden er gjennomført og entreprenør er valgt.

Mer å lese på Namdalsavisa: