Går mot felles råd

Flere nyheter

Bilkjøring har rasert fire kilometer av skiløypa på Spillum

Løypesjefen: – Jeg blir bare lei meg!

I 1957 startet Bjørn Lie Namsos Vektløfterklubb. 60 år senere er han fortsatt pådriver i miljøet.

Snart 82 år, men fortsatt sterk som en Bjørn ...

Kommuner føler seg forbigått i politireformen

– Dette svekker tilliten

TERRÅK: Bindalsrådmann Knut Toresen mener at det ikke er hensiktsmessig med felles organisering av Sør-Helgeland regionråd og Helgeland regionråd. Skulle det i framtida være behov for å vurdere dette, må en forsvarlig utredning ligge til grunn, er rådmannens innstilling til kommunestyremøtet 10. november.

Toresen mener kommunestyret må be om at det snarlig iverksettes gjennomgang av eksisterende vedtekter for Sør-Helgeland regionråd, slik at vedtektene kan tilpasses dagens oppgaver og behov. Nye vedtekter må så behandles i kommunestyrene, skriver rådmannen i sin innstilling.

Mer å lese på Namdalsavisa: