Går mot felles råd

Flere nyheter

SkaMik vant pris

Vokser raskest i Norge

Dødsfallet i Overhalla:

Stefaren må sitte videre i varetekt

Rektor og FAU-leder reagerer på at Høknes blir skåret over samme lest

– Kjenner oss ikke igjen

Val videregående skole planlegger oppstart av kristen grunnskole

Ny skole for 75 elever

TERRÅK: Bindalsrådmann Knut Toresen mener at det ikke er hensiktsmessig med felles organisering av Sør-Helgeland regionråd og Helgeland regionråd. Skulle det i framtida være behov for å vurdere dette, må en forsvarlig utredning ligge til grunn, er rådmannens innstilling til kommunestyremøtet 10. november.

Toresen mener kommunestyret må be om at det snarlig iverksettes gjennomgang av eksisterende vedtekter for Sør-Helgeland regionråd, slik at vedtektene kan tilpasses dagens oppgaver og behov. Nye vedtekter må så behandles i kommunestyrene, skriver rådmannen i sin innstilling.

Mer å lese på Namdalsavisa: