Søker ved Sørøyan

Flere nyheter

Premiere på årets russerevy i Grong

Lærerne fikk gjennomgå, til stor glede

Grong har akutt dårlig økonomi - rådmann ønsker kommunesammenslåing

Legger ikke skjul på hvor kuttene vil komme

Nytt parkeringssystem på flyplassene i Rørvik og Namsos

Digitalt og billettløst

RØRVIK: Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS har søkt om tillatelse til etablering av ny oppdrettslokalitet Djuptaren ved Sørøyan i Vikna kommune. Selskapene ønsker oppdrett av matfisk, i søknaden nevnes både laks, ørret og regnbueørret.

I arealplanen for Vikna kommune er det omsøkte området avsatt til akvakultur. Det søkes som lokalitetsbiomasse på 3.120 tonn, går det fram av søknadspapirene.

Selskapene opplyser at de vil si fra seg lokaliteten Havsteinsundet i Flatanger dersom det blir gitt tillatelse ved Sørøyan i Vikna.

Mer å lese på Namdalsavisa: