Styreleder på glattisen

«Aas skal ha ros for at han skaper ro rundt denne funksjon i Namsos.»

Flere nyheter

Se bildeserie fra julekonsert

Ingen lager jul som D.D.E.

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Det har vakt sterke reaksjoner fra politisk og helsefaglig hold at styreleder Alf Daniel Moen i Helse Nord-Trøndelag er åpen for å kutte i akuttilbudet ved Sykehuset Namsos for å lande 2017-budsjettet. For mange er det oppsiktsvekkende at den tidligere respekterte Ap-politikerne legger seg på en slik linje.

Enda verre blir uttalelsen til Moen når sykehusdirektør Torbjørn Aas dagen etter Moens uttalelse trekker forslaget om å kutte akuttfunksjon på natt ved Sykehuset Namsos. Aas skal ha ros for at han nå skaper ro rundt denne funksjon – et slikt vedtak ville ha vært første skritt til å bygge ned sykehuset i Namsos.

Det er betenkelig at styreleder Moen kan tenke seg å svekke akuttfunksjonen. Han setter seg selv i en posisjon der han kan overprøve Nasjonal helse- og sykehusplan som ble vedtatt i høst. Der står det i klartekst at lokalsykehus, som Sykehuset Namsos, skal styrkes, ikke bygges ned, og at akuttfunksjonene skal bestå.

Alf Daniel Moen var en samlende fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag. Stjørdalingen nøt stor respekt i alle leire i Namdalen. Hans uttalelser i denne budsjettprosessen mangler respekt for ansatte ved sykehuset i Namsos og for namdalingene. Han bør sørge for å vinne tilbake tilliten ved å legge forholdene til rette slik at de ansatte i helseforetaket trekker lasset i lag. Ikke bidra til at det nok en gang blir et ødeleggende klima mellom ansatte ved begge sykehusene.

Sykehusdirektør Torbjørn Aas sier til Trønder-Avisa at det er stort problem at Sykehuset Namsos de siste fire årene har økt antall sykehusopphold med 12 prosent, mens Sykehuset Levanger har en nedgang i samme periode. Det har medført økte utgifter til helseforetaket, og at sparekniven må slipes.

Helseforetaket gikk tidligere i høst ut i NA og sa at overskridelsene i Namsos skyldtes pasientrettet tiltak. De kunne dokumentere at Sykehuset Namsos i snitt hver eneste dag året gjennom mottar mellom 11 og 12 akuttinnleggelser utenfor kjernetid. Det blir en ikke ubetydelig ekstrakostnad, men hva er oppsida? Jo, folk får hjelp – av et velfungerende sykehus som takler at pasienter dukker opp utenfor kjernetida.

Mer å lese på Namdalsavisa: