Fortsatt Visit Namdalen

Flere nyheter

Alt kveitefiske på Sklinnabanken stanses umiddelbart

Frykter giftskandale

Den gamle brannstasjonstomta er ryddet og planert

Her kan du parkere gratis inntil videre

Sivert Moe er tilbake med ny podkast

Snooze-fornuftig om anger

OVERHALLA: Rådmannen innstiller på at Overhalla kommune skal gi Visit Namdalen et tilskudd på 89.523 kroner for 2017. Samtidig legger anbefaler han at kommunen inngår avtale med Visit Namdalen SA under forutsetning av at selskapet i løpet av 2017 utreder og gjennomfører overgang til en eierskapsform som gir kommunene en mer direkte styring.

Videre at kommunen melder seg ut av Foreningen Kystriksveien, med virkning i tråd med vedtektene for selskapet.

Mer å lese på Namdalsavisa: