BUP bruker for lang tid

Flere nyheter

Kveli, Rånes og Bremseth legger ut på ny turne

– Vårt beste show

Uventede funn under Namsos brannstasjon førte til dobling av kostnadene

Riving ga millionsprekk

Kommunen tar omkamp med Ulvig-konsesjon

Vil ha vedtaket opphevet

Butikkene i Indre Namdal med skikkelige ansiktsløftinger

– Vi må bare ta oss råd til ei oppgradering

Det tar for lang tid å utrede og stille diagnose ved barne– og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Namsos, ifølge Fylkesmannen.

NAMSOS: Fylkesmannen har gjennomført tilsyn ved barne– og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og konkluderer med at det er fare for at enkelte barn/ungdommer ikke får forsvarlig helsehjelp på grunn av treg framdrift hos BUP.

Tilsynet med poliklinikken omfattet mottak og vurdering av henvisninger, utredning og diagnostisering, behandling, avslutning og oppfølging av behandling hos barn og ungdom. 

– Ved BUP Namsos tas alle barn inn til  inntakssamtale i henhold til individuell frist, men barna må vente for lenge på neste konsultasjon. Utredning og diagnostisering  har  ikke god nok fremdrift og er ikke godt nok strukturert og planlagt. Dette fører til at det er stor risiko for at enkelte barn ikke får forsvarlig helsehjelp, skriver Fylkesmannen i rapporten.

Det fremstår ifølge Fylkesmannen uklart hvem som har myndighet til å beordre/gjennomføre korrektive tiltak når interne prosedyrer og faglige retningslinjer ikke følges.   

Fylkesmannen  gjennomførte i 2013 et tilsyn med samme tema ved  Helse Nord-Trøndelag BUP Levanger.  Der ble det også påpekt avvik.

Fylkesmannen ber nå BUP komme med en helhetlig plan for lukking av lovbrudd innen 01.03.2017.

Mer å lese på Namdalsavisa: