Justerer skuterløypene i Lierne

Flere nyheter

Fornyet åremål og nominasjon til gjev pris

En god dag for Petter

Fylkesleder i Norsk forbund for utviklingshemmede reagerer

– Trist og diskriminerende

Leka og Bindal kan få fortsette som selvstendige kommuner

«Jeg er så rørt at nå renner tårene»

LIERNE: Under evalueringa av løypenettet for rekreasjonskjøring med snøskuter i Lierne kom det ni innspill fra fastboende, hytteeiere og næringsaktører. Alle hadde ønske om etablering av tilslutningsløyper til hovedløypenettet.

I tillegg kom det tre innspill om mindre justeringer av hovedløypetraseene. Rådmannen foreslår at formannskapet sier ja til at det etableres tilslutningsløyper under forutsetning av at søkerne selv merker løypene etter samme mal som resten av løypenettet,

Mer å lese på Namdalsavisa: